Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Onderzoek IM onder jeugdartsen


Vanaf 18 oktober voert het Louis Bolk Instituut een landelijk onderzoek uit onder 1100 jeugdartsen naar hun bekendheid met en houding t.o.v. Integrative Medicine. Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond dat 39% van de collega's (kinderartsen) zelf wel eens een vorm van alternatieve behandelwijzen gebruikt. Tegelijkertijd blijkt 62% van die artsen niet naar het gebruik van IM en CAM te vragen bij patiënten. En dat terwijl ouders het bijzonder belangrijk te vinden dat een kinderarts adequate informatie of toelichting op dergelijke behandelingen kan geven.

Meedoen aan IM-onderzoek

Als u zelf jeugdarts bent, verzoeken wij u vriendelijk om mee te werken aan dit onderzoek. Meedoen kan tot eind november 2010. Het invullen van de enquete kost niet meer dan 10 minuten. Onderzoeksresultaten zullen we vanaf begin 2011 beschikbaar stellen. Voor de verspreiding van de resultaten werken wij samen met AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland). Het onderzoek heeft een positief advies gekregen van de wetenschappelijke commissie van AJN.

Waarom onderzoek naar IM en CAM?

Onderzoek naar de bekendheid van Integrative Medicine en Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (CAM) bij medische beroepsgroepen is nuttig, omdat veel patiënten dergelijke middelen al gebruiken. Vergelijkbaar onderzoek heeft het Louis Bolk Instituut al verricht onder zorgmanagers, medisch specialisten en verplegend personeel. Omdat verwacht wordt dat ook patiënten van jeugdartsen gebruik maken van IM en CAM-behandelmethoden, is het raadzaam om ook onder deze beroepsgroep de attitude ten opzichte van IM te meten. Het onderzoek dat nu loopt wordt uitgevoerd door Désirée van der Veer (jeugdarts), Sylvia van Coeverden (jeugdarts KNMG) en Miek Jong (senior onderzoeker Gezondheidszorg & Voeding bij het Louis Bolk Instituut).

Meer informatie

De website van het NIKIM biedt uitgebreide informatie over Integrative Medicine. De afdeling Gezondheidszorg & Voeding* van het Louis Bolk Instituut voert veel onderzoek uit naar de effectiviteit van alternatieve geneeswijzen en de gezondheidsbevorderende werking van biologische producten. Voor vragen kunt u de projectleider Miek Jong benaderen.

 

* Vanaf 1 oktober 2012 heet deze afdeling 'Voeding en Gezondheid'

Lees ook

Eerdere onderzoeksresultaten m.b.t. IM onder medische beroepsgroepen
CAM-onderzoek: onderzoek naar complementaire geneeswijzen

Datum: 19-10-2010