Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Nieuwste resultaten IM-onderzoek


Voor het 5e Internationale Congres over Onderzoek in Complementaire Geneeskunde, van 19 tot 21 mei in Troms¸, Noorwegen


Attitudes ten opzichte van Integrative Medicine: een nationaal onderzoek onder verpleegkundigen in Nederland 

Miek Jonga, Martine Buschb, Margreet Hofstedea, Inès von Rosenstielc, Judith Meijerd and Rosalie Koolenc

a: Louis Bolk Instituut, Driebergen; b: Van Praag Instituut, Utrecht; c: Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam; d: Nederlands Informatiecentrum voor Integratieve Geneeskunde (NIKIM), Amsterdam


Achtergrond

Er is een significante en groeiende belangstelling om Integrative Medicine (IM) in de traditionele medische zorg te introduceren. Tot nog toe zijn er geen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens beschikbaar over de attitude en kennis over IM.

Doelstellingen

Het doel van dit onderzoek was of de attitudes en kennis ten opzichte van IM te meten onder verpleegkundigen in Nederland. Er waren in dit onderzoek zowel open als gesloten vragen opgenomen over IM en de pijlers van IM, te weten:
1. preventie / life-style / eigen verantwoordelijkheid van patiënten
2. gebruik van complementaire en alternatieve behandelwijzen (CAM)
3. de 'healing environment', de genezende omgeving.

Resultaten


Kenmerken van de doelgroep

350 respondenten hebben de online enquete ingevuld. Wat hun functie betreft was 64% van hen verpleegkundige, 12% verpleegkundig specialist en 24% overig. De meerderheid was vrouw (91%) uit de leeftijdscategorie van 46 tot 55 jaar (43%) met meer dan 15 jaar ervaring (72%). 46% van de respondenten werkt als verpleegkundige in een ziekenhuis en 18% in een thuiszorginstelling.
 

Kennis en attitudes ten opzichte van IM
Voordat zij de online vragenlijst invulden, was een meerderheid (63%) niet bekend met het concept Integrative Medicine. Desondanks beschouwde een grote groep (88%) later in het onderzoek IM als een zeer belangrijk en innovatief zorgconcept. Een totaal van 56% vindt de drie pijlers van IM even belangrijk. Als respondenten wel een ranking gaven, vond 63% de preventie/life-style het belangrijkst, 16% het gebruik van complementaire en alternatieve behandelwijzen (CAM) en 22% de healing environment'.

Implementatie van IM in de zorgomgeving
Bij 63% van de respondenten werden initiatieven op het vlak van preventie en lifestyle geïmplementeerd in de zorgomgeving. Het gebruik van CAM werd bij 31% en de healing environment werd bij 26% van de respondenten toegepast. Bij 58 tot 86% van de respondenten ontbrak het aan tijd, middelen en ondersteuning om IM (verder) te implementeren. Daarnaast miste 13 tot 50% kennis, ervaring en bewijs voor een verdere implementatie van IM.

Attitudes ten opzichte van de IM-pijler 'gebruik van CAM-behandelwijzen'

Tabel 1. Attitudes van verpleegkundigen ten opzichte van CAM

 

Beschouwd als complementair?

Implementeren in eigen organisatie?

Muziektherapie

79%

63%

Life-style therapie

78%

57%

Massage

75%

60%

Therapeutic touch

60%

38%

Aromatherapie

58%

44%

Mind-body therapie

53%

34%

Kruiden

42%

27%


Zoals uit tabel 1 blijkt, is er een relatief hoog percentage respondenten dat vindt dat CAM-therapieën een aanvulling betekenen op de conventionele geneeskunde. Muziek, life-style-therapie en massage zijn de meest geaccepteerde CAM-therapieën. 58% van de respondenten gebruikt zelf een of andere CAM-therapie.

Conclusies

Er lijkt een groot potentieel te zijn voor Integrative Medicine als innovatief zorgconcept in Nederland. De resultaten van dit onderzoek kunnen als leidraad gebruikt worden voor verdere strategische implementatie van IM in conventionele geneeskunde in Nederland.

Aanvullende data en analyses van dit onderzoek worden eind 2010 gepubliceerd in een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Op 6 mei is er een persbericht samen met het blad Nursing verstuurd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Dr. Miek Jong
Louis Bolk Instituut
Datum: 06-05-2010