Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Stageopdracht: Stimuleren groente- en fruitconsumptie van jonge kinderen via kinderdagverblijven


Onderdelen van de stage zijn het helpen met de dataverzameling, het analyseren van deze data en het beschrijven van de resultaten in een kort rapport of artikel.

Voor een goede gezondheid op korte en lange termijn is het belangrijk dat kinderen een gezond eetpatroon aanleren. Jong aangeleerde gewoontes blijven grotendeels behouden gedurende de rest van het leven. Een groot aantal jonge kinderen in Nederland brengt één of meerdere dagen per week door in een kinderdagverblijf en eet hier een belangrijk deel van hun dagelijkse voeding. Dit maakt kinderdagverblijven geschikt om te helpen bij het aanleren van een gezond eetpatroon bij jonge kinderen. Vanuit de literatuur is het bekend dat consumptie van gezonde voeding zoals groente en fruit bij kinderen gestimuleerd kan worden door het vaker aan te bieden. Er zijn ook aanwijzingen dat door 'spelen met eten', bijvoorbeeld op een speelse manier bezig zijn met voedsel, consumptie van gezonde voeding kan worden gestimuleerd. Er zijn echter nog weinig praktische methoden beschikbaar voor kinderdagverblijven waarmee pedagogisch medewerkers (leidsters) met de kinderen aan de slag kunnen gaan om gezonde voeding te stimuleren. Daarom voeren het Louis Bolk Instituut en Wageningen Food & Biobased Research dit jaar een onderzoek uit, waarbij de haalbaarheid en impact van verschillende praktische methoden binnen kinderdagverblijven worden onderzocht met als doel de groente- en fruitconsumptie van jonge kinderen te verhogen.

Binnen het onderzoek kiezen 13 kinderdagverblijflocaties één van de vijf strategieën die volgens de literatuur en een voorbereidend onderzoek veelbelovend zijn om de groente- en fruitconsumptie bij de jonge kinderen in het kinderdagverblijf te stimuleren. Vervolgens implementeren de locaties in de periode maart-mei 2021 de gekozen strategie gedurende 10-12 weken op hun groepen. Met een pretest-posttest design onderzoeken wij haalbaarheid en ervaren impact door middel van vragenlijsten bij de pedagogisch medewerkers en de ouders van de kinderen.

We zijn op zoek naar een student die in de periode februari-juli 2021 binnen een stage of afstudeeronderzoek aan dit onderzoek mee wil werken. Activiteiten hierbij zijn het helpen met de dataverzameling, het analyseren van de verzamelde data en het beschrijven van de resultaten in een kort rapport of artikel.

Heb je interesse, neem dan contact op met Marieke Battjes-Fries (Louis Bolk Instituut) of Gertrude Zeinstra (Wageningen University & Research).

Datum: 15-01-2021