Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Stageopdracht: Procesevaluatie van Groentjessoep in het speciaal basisonderwijs


Groentjessoep is een programma voor basisschoolleerlingen dat wekelijks groentesoep met lesmateriaal aanbiedt. Onderdeel van deze stage zijn o.a. het onderzoeken wat de ervaringen met Groentjessoep in het SBO zijn en met een aantal leerkrachten en professionals bekijken hoe het programma geoptimaliseerd kan worden.Voor een goede ontwikkeling en gezondheid op korte en lange termijn is het belangrijk dat kinderen gezond eten en een gezond eetpatroon aanleren. Volgens de voedselconsumptiepeiling eet echter meer dan de helft van de kinderen in Nederland onvoldoende groente en fruit. Het is daarom van groot belang om een gezond eetpatroon bij kinderen te bevorderen en groente- en fruitconsumptie te verhogen. De basisschool is een geschikte omgeving voor het onderwijzen van kinderen in voedsel en gezond eetgedrag. Het richten op gezonde voeding is extra van belang bij kinderen op speciaal basisscholen. Cijfers van gemeente Utrecht wijzen uit dat in 40% van de 10-11 jarige kinderen in het speciaal basisonderwijs (SBO) overgewicht heeft ten opzichte van 14% van diezelfde leeftijdsgroep in het reguliere basisonderwijs. Er zijn echter nog weinig voedseleducatieprogramma's aanwezig die geschikt zijn voor het SBO om met kinderen op die scholen met gezonde voeding aan de slag te gaan, om overgewicht onder deze groep te verlagen en gezondheid te verhogen. De meeste voedseleducatieprogramma's voor het reguliere basisonderwijs sluiten vaak niet aan op de belevingswereld van kinderen op het SBO.

Groentjessoep is een programma voor basisschoolleerlingen dat wekelijks groentesoep met lesmateriaal aanbiedt. Het is gericht op de combinatie van voedseleducatie, talentontwikkeling en tegengaan van voedselverspilling. Ervaren en beleven staat centraal, in de vorm van wekelijks met de hele school nieuwe smaken proeven. Dit sluit aan bij de manier waarop kinderen, en in het bijzonder kinderen in het speciaal basisonderwijs, leren. Daarnaast draagt het bij aan bijbrengen van voedselvaardigheden en het verhogen van de groenteconsumptie van de kinderen, een vorm van het bieden van een gezonde voedselomgeving. Door het toevoegen van groentesoep aan het lunchmoment, krijgen alle leerlingen van een basisschool een extra groentemoment en wordt tegelijkertijd hun smaakontwikkeling gestimuleerd. Daarnaast worden de Groentjessoepen zoveel mogelijk gemaakt van groente die anders verspild zou worden. Sinds 2019 wordt Groentjessoep ingezet als voedseleducatieprogramma op reguliere basisscholen. Aanpassing van het programma voor het SBO is nieuw en nog niet geëvalueerd op haalbaarheid en effectiviteit. Als eerste stap voeren Groentjessoep en het Louis Bolk Instituut in het voorjaar van 2021 samen een procesevaluatie bij 3 SBO-scholen uit om Groentjessoep in het SBO te evalueren.

Activiteiten binnen dit onderzoek zijn:

  • Via interviews/focusgroepen en een korte vragenlijst bij leerkrachten en andere betrokken professionals nagaan wat hun ervaringen met Groentjessoep in het SBO zijn wat betreft haalbaarheid, waardering, succes- en faalfactoren en impact op de kinderen.
  • Samen met een aantal leerkrachten en andere professionals bekijken op welke manier het programma verder geoptimaliseerd kan worden voor het SBO.

We zijn op zoek naar een student die eerste helft van 2021 (ongeveer februari tot juni) binnen een stage aan dit onderzoek mee wil werken. De procesevaluatie wordt uitgevoerd van 1 maart tot en met 16 april. Affiniteit met het onderwerp en ervaring met het afnemen van interviews zijn een pre.

Heb je interesse, neem dan contact op met Marieke Battjes-Fries (Louis Bolk Instituut) of Anne van Boven (Groentjessoep).

Datum: 13-01-2021