Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Jan Willem Erisman vertrekt bij het Louis Bolk Instituut en wordt hoogleraar bij Universiteit Leiden


Na 8 jaar zal Jan Willem Erisman per 1 september zijn functie als directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut neerleggen. Hij is benoemd tot hoogleraar Environmental Sustainability bij het CML, het Centrum voor Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden.

 

Hij heeft de afgelopen jaren succesvol leidinggegeven aan het instituut dat zich onder zijn leiding verder ontwikkeld heeft tot een gerenommeerd kennisinstituut op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Het instituut levert met ruim 50 medewerkers een bijdrage aan de belangrijke maatschappelijke opgaves zoals bodemkwaliteit, biodiversiteit, volhoudbare landbouw, gezonde voeding, lifestyle en gezondheid. De systeembenadering, de op feiten gebaseerde en praktijkgerichte aanpak van kennisopbouw en onderzoek en de brede samenwerking op diverse terreinen leiden in de praktijk tot volhoudbare oplossingen.

Wetenschappelijke gronding als basis
Jan Willem Erisman kijkt terug op een mooie tijd: "Het Louis Bolk instituut is uniek in de aanpak door vanuit kennis samen te werken met de probleemeigenaren zoals boeren, patiënten, huisartsen, etc. Zij hebben veel kennis en ervaring en samen kom je tot praktische oplossingen. Ik heb hier ontzaglijk veel van geleerd de afgelopen jaren." In zijn nieuwe functie zal Erisman zich blijven bezighouden met de wetenschappelijke gronding en duiding van de stikstofproblematiek, onderwerpen waarover hij het afgelopen jaar als expert regelmatig in het nieuws te zien en horen was. "De stikstofproblematiek is een goed voorbeeld voor de algemene duurzaamheidsafwegingen die wij moeten maken: kiezen we voor natuur of voor economische groei en hoe kunnen die twee zaken samengaan? Dit soort afwegingen spelen bij ieder duurzaamheidsvraagstuk en vergen een multidisciplinaire aanpak gevoed door kennis en feiten".

Opvolger
Het Louis Bolk instituut gaat op zoek naar een geschikte opvolger die de belangrijke maatschappelijke positie van het instituut verder kan uitbouwen om zo nog meer bij te kunnen dragen aan een oplossing voor de grote maatschappelijke opgaven.

Pieter van Geel, Voorzitter Raad Van Toezicht, verwoordt het als volgt: "Jan Willem Erisman heeft succesvol een brug weten te slaan tussen wetenschap, praktijk en publiekscommunicatie. Dat is heel bijzonder, past veel dank en zal ook in de toekomst de lijn van het Instituut zijn."

Meer informatie over de aanstelling als hoogleraar in Leiden

Datum: 20-08-2020Jan Willem Erisman vertrekt bij het Louis Bolk Instituut en wordt hoogleraar bij Universiteit Leiden