Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Vragenlijstonderzoek: ‘COVID-19 en de toekomst van Nederland’


Uitkomsten van vragen over thema's gezondheid, voeding, landbouw en over corona geven interessant beeld. Kunnen we de COVID-19 crisis aangrijpen voor een omslag naar een duurzamere en gezondere wereld?De urgentie om onze planeet duurzamer te maken wordt steeds groter. De recente crisissen, zoals de COVID-19 crisis, laten zien dat ons huidig voedselsysteem onder druk staat en er toenemende interesse is in duurzamere en gezondere voedingspatronen. Ongezond en niet duurzaam eten vormen niet alleen een risico voor de planeet maar ook voor de mens.

Het Louis Bolk Instituut heeft een vragenlijst uitgezet onder een steekproef van Nederlanders over thema's waar het Louis Bolk Instituut aan werkt. Hierin hebben we gekeken hoe een gemiddelde Nederlander denkt over gezondheid, voeding, landbouw en corona. Deze vragenlijst is ingevuld door 467 personen (50% vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 44 ± 19 jaar).

Wat denkt Nederland?
  1. De helft van de ondervraagden denkt door de COVID-19 crisis anders na over voedselproductie en 40% zegt bereid te zijn meer Nederlandse producten te eten en meer vers en onbewerkt, zelfs als dit duurder is of een kleiner aanbod in de winter geeft.
  2. Meer dan een derde van de ondervraagden denkt dat het huidige, wereldwijde voedselsysteem onhoudbaar is.
  3. Opvallend was dat driekwart van de ondervraagden geen helder beeld heeft over wat duurzaam eten is.
  4. Twee derde van de ondervraagden denkt gemakkelijk een positieve invloed te kunnen hebben op de eigen gezondheid door onder andere een gezondere leefstijl.
  5. Meer dan een derde van de ondervraagden zou graag hun reguliere zorg aangevuld krijgen door leefstijlgeneeskunde en complementaire therapie. Terwijl een vijfde nog graag meer onderzoek wil over de effectiviteit hiervan.

Hoe nu verder?
De corona lockdown bracht naast duidelijke nadelen ook een paar voordelen met zich mee. Ondervraagden gaven aan dat het minder was druk op de weg, minder luchtverontreiniging, meer herstel voor de natuur, meer tijd voor zichzelf, minder drukte en stress, en een kwart van de ondervraagden kon meer volgens hun eigen bioritme leven.
We kunnen de COVID-19 crisis aangrijpen voor een omslag naar een duurzamere en gezondere wereld. Meer aandacht voor vitale sectoren, het milieu, gezonde leefstijl en integrale zorg is hierbij nodig.

Kerncijfers op een rij:

  • 36% zou hun gezondheidszorg willen aangevuld hebben met leefstijlgeneeskunde
  • 19% heeft tijdens corona lockdown meer biologisch gegeten, 27% heeft meer gebruik gemaakt van verse producten en 35% meer groente en fruit, 25% meer lokaal
  • 24% ervaart een betere aansluiting met hun eigen bioritme door coronacrisis
  • 61% vindt naar buiten/platteland gaan redelijk tot belangrijk voor kwaliteit van leven en 67% vind het redelijk tot belangrijk voor zijn gezondheid
  • 38% wil de coronacrisis aangrijpen voor meer waardering voor vitale sectoren, 33% wil meer aandacht voor het milieu, 29% wil meer aandacht voor gezonde leefstijl bij kwetsbare groepen

Meer weten?
Neem contact op met Gerda Pot

 

Datum: 30-07-2020