Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Duurzaam landgebruik door pachtcontract in De Margriet


Investeren in de bodem om zo biodiversiteit en bodemwaliteit te verbeteren: 10 boeren tekenden op 19 maart een duurzame pachtcontract.

De Margriet, het gebied waar de boeren pachten, kenmerkt zich door droogtegevoelig arm klapzand, waar met afnemend succes voornamelijk continu mais werd geteeld. Het Louis Bolk Instituut adviseerde de pachttijd te verlengen van één naar zes jaar, zodat het voor de boeren loont om te investeren in hun bodem. Om de bodem snel te verrijken met organische stof, dienen de pachters een vruchtwisseling aan te houden met minimaal 3 van de 6 jaar grasklaver met kruiden of luzerne.

Hiermee wordt verwacht dat zowel de bodemkwaliteit als biodiversiteit verbetert. In ruil voor verdere pachtprijsverlaging kunnen de pachters een bloemenrand aanleggen en onderhouden. Vrijwel alle pachters gaan hier mee aan de slag. Het Louis Bolk Instituut adviseerde inhoudelijk en verzorgde alle communicatie met de boeren. De komende tijd zal het Louis Bolk Instituut het proces blijven monitoren en boeren blijven ondersteunen.

Het pachtcontract dat woensdag 19 maart in de gemeente Haaren werd getekend, kwam tot stand in een samenwerking tussen de pachtende boeren, de gemeente Haaren en het Louis Bolk Instituut.

Lees verder in het artikel in het AD 'Boeren rond Margriet slaan duurzame weg in: ze luiden de klok als er straks pieren in de grond zitten' (20-2-2020)

Meer informatie
Evert Prins

Datum: 25-02-2020