Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Factsheet Positieve Gezondheid de wijk in! - Venserpolder Groeit & Leeft!


Gezondheid van bewoners aantoonbaar versterken. Met dat doel startte het Louis Bolk Instituut drie jaar geleden een onderzoeksproject in de wijk Venserpolder in Amsterdam Zuidoost. Het project heeft veel positieve uitkomsten gehad en de resultaten hebben bijgedragen aan een handelingsperspectief, samengevat in de factsheet 'Positieve Gezondheid de wijk in!' die als download beschikbaar is.In de wijk Venserpolder in Amsterdam Zuidoost startte het Louis Bolk Instituut drie jaar geleden een onderzoeksproject met als doel: gezondheid van bewoners aantoonbaar versterken. Hoe? Door samen met bewoners in kaart te brengen wat de behoeften, wensen en uitdagingen zijn in Venserpolder. En vooral: door te kijken welke oplossingen bewoners zelf zien en hoe bewoners zelf kunnen bijdragen aan die verbeteringen. Daarnaast is het effect van de buurt waarin je woont, de leefomgeving, op gezondheid meegenomen. Het project heeft het begrip Positieve Gezondheid ingezet om bewoners en professionals bij elkaar te brengen en alle aspecten van gezondheid te belichten. De geleerde lessen van dit en andere projecten zijn samengevat in een handelingsperspectief in de factsheet Positieve Gezondheid de wijk in!

Het project begon in 2016 met het ophalen van belangrijke verbeterpunten voor de gezondheid van de bewoners in de wijk Venserpolder. Door middel van interviews werd duidelijk waar de focus moest liggen. Diverse bewoners bedachten projecten om deze wensen in de praktijk te brengen. Door middel van een stemactie in de wijk kozen bewoners zelf welke projecten opgestart gingen worden. Ze bedachten samen een logo en de projectnaam 'Venserpolder Groeit en Leeft!'.

Op 26 november 2019 werd de slotbijeenkomst van dit project gehouden. Onderzoekers presenteerden hun bevindingen, en bewoners en het kernteam vertelden hun persoonlijke ervaringen met het project. Het project heeft veel goeds gebracht in de wijk Venserpolder. Mensen weten elkaar beter te vinden, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Er zijn allerlei initiatieven gestart die hebben geleid tot zichtbare veranderingen in de wijk. Het werd tijdens de bijeenkomst ook goed zichtbaar hoeveel warme personen er in de wijk actief zijn en hoeveel kennis en energie zij weten te delen. Het kernteam in de wijk vormt een grote inspiratiebron en toont veel kracht om door te gaan.

Er waren tijdens de bijeenkomst ook emoties, want in dit project zijn het de persoonlijke verhalen en ervaringen die een prominente plek hebben gehad. Het project draait om bewoners. En het project draait door bewoners. Die persoonlijke betrokkenheid maakt dit project zo bijzonder.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een handelingsperspectief samengevat in een factsheet Positieve Gezondheid de wijk in!. Dit handelingsperspectief bevat een stappenplan, succesfactoren en tips voor gemeenten, beleidsmakers en professionals werkzaam in het sociale domein die aan de slag willen met een integrale wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid.

Meer informatie
projectpagina 'Positieve gezondheid in Amsterdam Zuidoost'

Contact:
Herman van Wietmarschen, projectleider, onderzoeker integrale gezondheid

 

Datum: 29-11-2019