Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Leefstijlgeneeskunde: toekomst of realiteit?


Leefstijlprogramma's worden steeds vaker aangeboden in de behandeling van chronische ziekten. Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen als patiënt of als zorgverlener. Vul de vragenlijst in, help het onderzoek, en maak eventuele interesse kenbaar voor een Expertmeeting over Leefstijlgeneeskunde in de praktijk op 11 februari 2020. Kan leefstijlgeneeskunde een vaste plek binnen de geneeskunde krijgen?Effecten leefstijlaanpassing in kaart brengen
De zorg in Nederland is aan het veranderen. Steeds meer mensen met een chronische aandoening krijgen daarom leefstijlprogramma's (gericht op beweging, voeding en ontspanning) aangeboden, zodat verschijnselen van een ziekte afnemen. Wij willen graag zicht krijgen op wat patiënten en zorgverleners zoals u daarvan vinden. Hiervoor zijn twee vragenlijsten ontwikkeld: een voor zorgverleners en een voor patiënten.

Expert meeting
De antwoorden uit de vragenlijsten worden meegenomen in de Expertmeeting over Leefstijlgeneeskunde in de praktijk. Deze vindt plaats op 11 februari 2020 en wordt georganiseerd door het Louis Bolk Instituut. Tijdens deze dag gaan we met verschillende stakeholders in kaart brengen wat nodig is om de leefstijlgeneeskunde binnen 1-2 jaar een vaste plek te geven in de reguliere geneeskunde. Hierbij willen we concrete aanknopingspunten identificeren voor verder onderzoek zodat we deze kunnen aanbieden aan de minister/staatsecretaris.

Ervaringen van patiënten en zorgverleners van grote waarde
Vul de vragenlijst in en help mee om een goed beeld te krijgen van de waarde van leefstijlverandering in relatie tot een chronische ziekte. Het invullen kost ongeveer 5-10 minuten, voorkennis van leefstijlgeneeskunde is niet nodig. U bent ook van harte welkom deze vragenlijst in uw netwerk te verspreiden, hoe meer respons, hoe beter beeld we krijgen wat er nodig is om leefstijlgeneeskunde te implementeren in Nederland.
Als u bij de Expertmeeting aanwezig wilt zijn, kunt u dit aan het einde van de vragenlijst aangeven. We zullen op basis van deze aanmeldingen een selectie maken zodat we op 11 februari a.s. een goede mix van stakeholders hebben en een tevens werkbare groepsgrootte.

Vragenlijst voor zorgverleners
Als u werkt met patiënten met een chronische aandoening, willen wij u vragen om deze vragenlijst met hen te delen:

Vragenlijst voor patiënten

Meer informatie
U kunt per e-mail contact opnemen met Gerda Pot als u het onderzoek wilt bespreken of als u de resultaten van deze studie wilt ontvangen.
Meer informatie over Gerda Pot

Datum: 16-10-2019