Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Tweedaags congres Natuurinclusieve landbouw


Een symposium op 27 november –'De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf' en een onderwijsdag – 'Natuurinclusieve landbouw' op 28 november. Vooraankondiging met mogelijkheid om interesse te registreren.VOORAANKONDIGING

Tweedaags congres over Natuurinclusieve landbouw
Woensdag 27 en donderdag 28 november 2019

Locatie: Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, 3471 GM Kamerik

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die steeds meer aandacht krijgt bij boeren en beleidsmakers. Ook zijn er al goede voorbeelden van te geven in de praktijk. Er is echter nog veel onbekend en daarom is er een boek geschreven dat tijdens dit congres gepresenteerd zal worden. Twee dagen over 'Natuurinclusieve Landbouw' waarin de huidige stand van zaken maar vooral het belang voor de toekomst en betrekken van de nieuwe generatie boeren, beleidsmakers en onderzoekers aan bod komt. Spelers uit het veld geven de nieuwste inzichten en het hele speelveld komt samen om de agenda voor de toekomst te bepalen.

Het congres bestaat uit een symposium op 27 november –'De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf' en een onderwijsdag – 'Natuurinclusieve landbouw' op 28 november.


Woensdag 27 november Symposium 'De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf'

Voor agrarische ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, lectoren, docenten, onderzoekers en andere stakeholders.

Het boek 'Biodivers boeren – De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf' geschreven door Jan Willem Erisman en Rosemarie Slobbe zal bij aanvang worden aangeboden aan de minister van LNV, Carola Schouten. Zij zal vervolgens een reactie geven en haar beleid toelichten. In de ochtend zullen diverse sprekers ingaan op het belang van de natuur voor het boerenbedrijf. In de middag worden werksessies georganiseerd met als doel om input te leveren voor de kennis- en onderwijsagenda.


Donderdag 28 november Onderwijsdag 'Natuurinclusieve Landbouw'

'Greener Future for Young Farmers'
Vooral bedoeld voor docenten en lectoren uit het groene onderwijs (vmbo, mbo en hbo!), maar ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

Tijdens de onderwijsdag zal een aantal sprekers de aanzet geven voor diverse werksessies waarin het natuurinclusieve onderwijsprogramma verder wordt ingevuld, inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten.


Registreer hier uw interesse in één of beide dagen. Eind september zal het programma van de dagen worden gepresenteerd en kunt u zich inschrijven op specifieke onderdelen.

De organiserende partners zijn het Louis Bolk Instituut, Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons congres secretariaat; Organisatiebureau Smink & Co, Bea Smink, 030 – 298 1167/ 06 -2237 4403, info@sminkenco.nl

Datum: 19-09-2019Het boek 'Biodivers boeren' zal bij aanvang worden aangeboden aan de minister van LNV, Carola Schouten