Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Minister ontvangt eerste exemplaar boek over bodemkwaliteit


Minister Cora van Nieuwenhuizen ontvangt eerste exemplaar boek 'Bodemsignalen grasland' over bodemkwaliteit tijdens werkbezoek aan het samenwerkingsverband Boer, Bier, Water.

Op maandag 26 augustus heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een werkbezoek gebracht aan het samenwerkingsverband Boer, Bier, Water in Lieshout. Tijdens haar bezoek bezocht de minister diverse projecten rondom klimaatbestendig waterbeheer in Zuidoost-Nederland. Met Boer, Bier, Water wordt onder andere gewerkt aan infiltratie van het restwater vanuit de Bavaria brouwerij in omliggende percelen en aan het verbeteren van de bodemkwaliteit bij agrariërs in Laarbeek. In het kader van het werken aan een gezonde bodem werd aan de minister het eerste exemplaar van het boek 'Bodemsignalen Grasland' aangeboden uit handen van Paul Sneijers, coördinator themagroep Bodem van de ZLTO Laarbeek.

"Wij zijn wereldkampioen in water vasthouden en iedereen ziet de urgentie ervan", zei minister Van Nieuwenhuizen bij het afsluiten van het werkbezoek. "De projecten die ik vandaag gezien heb, zoals het toepassen van subirrigatie-systemen, zorgen ervoor dat we klaar zijn voor klimaatverandering. Daar moeten er dan ook veel meer van komen. Dit is een voorbeeld van de circulaire economie waar we naar op zoek zijn".

Het boek 'Bodemsignalen Grasland' van uitgeverij Roodbont Publishers komt deze week vers van de pers en de minister had de primeur van het eerste exemplaar. In het boek zijn kennis en ervaringen van het project Boer Bier en Water en andere projecten over verbetering van de bodemkwaliteit en het vasthouden van water voor klimaatadaptatie verwerkt.

Bodemkwaliteit speelt een belangrijke rol in de buffering van water door een betere waterinfiltratie, watervasthoudend vermogen en de benutting van water. Nick van Eekeren, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut en één van de auteurs van het boek: "Water is de belangrijkste limiterende factor voor productie en een integraal onderdeel van bodemkwaliteit. Met 'Bodemsignalen Grasland' krijg je als lezer inzicht in de zes pijlers van bodemkwaliteit: Organische stof, bodemchemie, waterhuishouding, beworteling, bodemstructuur en bodemleven. Hoe deze met elkaar samenhangen en vooral hoe je ze kunt verbeteren." Met Boer, Bier, Water hebben Laarbeekse agrarische ondernemers kennis gemaakt deze zes pijlers van bodemkwaliteit, met een focus op organische stof en bodemstructuur. Er wordt nu onder andere gewerkt aan inpassing van blijvend grasland en vruchtwisseling van tijdelijk grasland met bouwland. Daarnaast worden mengsels met andere grassoorten, klavers en kruiden toegepast. Op bouwland wordt gekeken naar minimale grondbewerking en toepassing van compost.

Link naar project Boer Bier en Water www.boerbierwater.nl
Link naar het boek: Bodemsignalen Grasland - Uitgeverij Roodbont

Voor meer informatie:
Nick van Eekeren, n.vaneekeren@louisbolk.nl, 06-20132133
Erwin Visser, Roodbont Publishers, evisser@roodbont.nl, 0575-585217

Datum: 28-08-2019


Uitreiking eerste exemplaar 'Bodemsignalen' aan minister Cora van Nieuwenhuizen