Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Bezoek 20 juni proefvelden met lupines, veldbonen en granen


Dit jaar zijn weer verschillende proefvelden aangelegd met granen en peulvruchten als veldbonen en lupines. Het onderzoek draagt bij aan de zoektocht naar gezonde gewassen en natuurinclusieve teeltmethodes. Op de proefvelden is veel te zien en in het programma is nadrukkelijk ruimte opgenomen voor discussie en kennisuitwisseling. De veldbijeenkomst wordt georganiseerd voor telers, beleidsmakers, adviseurs, afnemers en verwerkers van granen en peulvruchten.


Het Louis Bolk Instituut heeft dit jaar weer verschillende proefvelden aangelegd met peulvruchten als veldbonen en lupines en granen. In de zoektocht naar gezonde gewassen en natuurinclusieve teeltmethodes testen we nieuwe interessante rassen en populaties van peulvruchten en granen. Daarnaast onderzoeken we ook wat de gewassen en rassen doen als zij gemengd worden geteeld. Mengteelten van peulvruchten en granen zorgen voor een verlaagde onkruiddruk, hogere eiwitgehaltes in het graan (bakwaardige broodtarwe), een robuuste opbrengst en meer biodiversiteit in het veld.

Veredelingslijnen en bestuivingsproeven
Op de proefvelden is veel te zien: van commerciële rassen tot populaties en veredelingslijnen die nog niet eerder in Nederland op het veld hebben gestaan. Ook het nieuwe gewas de Andeslupine (L. mutabilis), veelbelovend vanwege het hoge eiwit en olie gehalte, is te bewonderen. Specifiek voor mengteelten zijn er lange, laat afrijpende tarwerassen uit het buitenland gecombineerd met verschillende veldbonenrassen.
Nieuw dit jaar is de aanleg van bestuivingsproeven. Peulvruchten zijn deels afhankelijk van kruisbestuiving, daarom wordt dit jaar ook de meerwaarde van bestuivers op de opbrengst van peulvruchten, en de effecten van verschillende peulvruchten op het ondersteunen van bestuivers in beeld gebracht.

Keten opbouwen vanuit de praktijk
De veldbijeenkomst wordt georganiseerd voor telers, beleidsmakers, adviseurs, afnemers en verwerkers van peulvruchten en granen. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de resultaten van de proeven en hoe lupines en veldbonen een plek kunnen verwerven in Nederland. We nodig iedereen uit om te komen kijken en waarnemingen met elkaar te delen. In het programma is nadrukkelijk ruimte opgenomen voor discussie en kennisuitwisseling.

Waarom nieuwe gewassen en natuurinclusieve teelt?
Veldbonen en lupines zijn veelbelovende gewassen in het kader van de eiwittransitie van minder dierlijk naar meer plantaardig, en ze groeien uitstekend in ons klimaat. De verwerking van de peulen tot producten voor de menselijke consumptie is sterk in ontwikkeling. De teelt en oogst in Nederland krijgen we steeds beter in de vingers, en met veel hogere opbrengsten hoogwaardig eiwit per hectare dan bijvoorbeeld met soja. Daarnaast bloeien ze uitbundig in het veld: niet alleen een lust voor het oog, maar nog veel belangrijker, ze zijn een rijke voedselbron voor bestuivende insecten zoals bijen en hommels in de akker en de omgeving. Deze peulvruchten passen uitstekend in natuurinclusieve landbouw, waarin we natuurlijke processen bewust inzetten in het teeltsysteem. Het verbeteren van de bakwaardigheid van tarwe is van belang, zodat maaigewassen in Nederland in de vruchtwisseling blijven en economisch rendabel worden.

Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats op 20 juni 2019 vanaf 9:30 bij akkerbouwers Peter Keij, Krispijn en Digni van den Dries, Zwijnsweg 5 in Ens (Noordoostpolder).
Halverwege de ochtend bezoeken we ook de proefvelden op het naastgelegen bedrijf van Lizelore Vos in Kraggenburg. Na afloop is er een bijpassende lunch. Aansluitend kan de Biovelddag in Lelystad bezocht worden, waar het Louis Bolk Instituut ook aanwezig is met een stand.

De toegang is gratis, maar we vragen u zich uiterlijk 18 juni aan te melden via b.luske@louisbolk.nl


De proefvelden maken onderdeel uit van de projecten Protein2Food, Remix, Liveseed en LIBBIO en zijn financieel mogelijk gemaakt het Horizon 2020 Programma van de EU.

          

Datum: 23-05-2019