Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

LBI op congressen Integrative Medicine


Op het internationale ISCMR-congres in Troms¸ (Noorwegen, 20-22 mei 2010) zal het Louis Bolk Instituut de resultaten van twee onderzoeken naar Integrative Medicine (IM) presenteren. Miek Jong, afdelingshoofd Gezondheidszorg en Voeding*, is verantwoordelijk voor de onderzoeksopzet, uitvoering en coördinatie. 

Het eerste onderzoek (opgezet i.s.m. het NIKIM) is gehouden onder zorgmanagers, medisch specialisten en artsen van zorginstellingen. De belangrijkste vraag was te achterhalen wat de kennis en attitude is ten aanzien van Integrative Medicine onder deze doelgroep. De uitkomsten van het onderzoek worden, behalve op dit congres en op de website van het Louis Bolk Instituut, ook in het tijdschrift Skipr gepubliceerd. Het tweede onderzoek (i.s.m. Arine Vlieger van het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein) is gehouden onder kinderartsen. We gaan na wat hun attitude is ten aanzien van Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, kortweg CAM. Recent onderzoek heeft namelijk aangetoond dat tussen de 30 en 40% van de patiënten die een kinderarts bezoekt, een vorm van CAM heeft gebruikt.

Op het Nederlandse congres Integrative Medicine dat op 1 juni 2010 door het Van Praag Instituut i.s.m. Elsevier Gezondheidszorg georganiseerd wordt, presenteert Miek Jong een derde IM-onderzoek. Dat is onder verpleegkundigen gehouden met de vraag of zij Integrative Medicine toepassen en in hoeverre daar draagvlak voor is binnen hun zorginstelling.

Voor meer informatie over dit en ander onderzoek over IM en CAM dat het Louis Bolk Instituut uitvoert, kunt u contact opnemen met Miek Jong.

* vanaf 1 oktober 2012 heet deze afdeling "Voeding en Gezondheid"

Datum: 19-03-2010