Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Slim maaibeheer reduceert negatieve effecten van maaien op aantallen insecten


Het maaiseizoen is weer geopend, gras inkuilen is nodig voor de koe. Ook is het volop weidevogelseizoen, voor weidevogelkuikens zijn insecten een belangrijke voedselbron, maar wat is het effect van maaien op de insecten in je weide?

Maaien vermindert het aantal insecten in de wei
In het voorjaar van 2018 is er bij ruim twintig boeren in Zuid-Holland onderzoek gedaan naar het effect van graslandmanagement op het aantal insecten in de wei. In mei zijn er gele plakvallen geplaatst, grote gele stikkers die 48 uur in de wei hebben gestaan. Naast het effect van beheer kwam er een duidelijke trend uit: hoger gras = meer insecten op de plakvallen (zie figuur 1).

Het aantal insecten in een pas gemaaid perceel was gemiddeld bijna drie keer zo laag als in een ongemaaid perceel. Ook in andere onderzoeken vinden we een sterk negatief effect van maaien op de aantallen insecten in de wei. In beweide percelen waren ook minder insecten aanwezig, maar wel meer dan in gemaaide percelen. En de beweide percelen worden waarschijnlijk nog onderschat omdat de gele plakvallen geen insecten aantrekken die op weidemest afkomen.

Slim maaibeheer
Op grote schaal grasland maaien is voor veel insecten dus negatief. Kort gras biedt weinig voedsel (nectar, stuifmeel en grassappen) en weinig broed- en schuilmogelijkheden voor weidevogels. Wil je wat doen voor je insecten en weidevogels op je land? Kies dan voor een afwisselend maaibeheer (mozaïekbeheer). Je kan percelen om en om maaien of een randje laten staan, of ga voor meer beweiding. Meer tips over mozaïekbeheer kun je vinden op onze website, www.weidewinst.nl


Figuur 1. Op basis van 29 graslandpercelen vonden we een significante relatie tussen grashoogte en aantal insecten op de plakvallen (P=0,0076 R=0,46).


Weidewinst
Voor meer informatie over deze en andere maatregelen voor meer biodiversiteit en weidevogels op melkveebedrijven: zie de website www.weidewinst.nl, een gezamenlijk initiatief van Louis Bolk Instituut, PPP-Agro Advies, Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en Van Hall Larenstein. Deze website is een van de activiteiten van 'Winst en Weidevogels', een project gefinancierd door de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie
Voor meer informatie over Winst en Weidevogels kunt u contact opnemen met Jan de Wit

             

 

Datum: 02-05-2019


Voorbeeld van mozaïkbeheer - Foto: Arjan van Duijvenboden