Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Bent u een echte kringloopboer (veehouderij, akkerbouw, tuinbouw, etc)?


Dan nodigen wij u uit om uw ervaringen te delen. De resultaten worden teruggekoppeld aan het Ministerie van LNV, die ze meeneemt in het omzetten van haar visie naar een realisatieplan voor kringlooplandbouw.

Het landbouwbeleid richt zich op kringlooplandbouw en de minister zoekt naar instrumenten om vorm te geven aan haar beleid. Het Louis Bolk Instituut en Boerenverstand hebben hiervoor opdracht gekregen om de huidige praktijk van kringloopboeren in beeld te brengen.

Kringloopboeren is nog een breed begrip en de opdracht behelst een inventarisatie en het categoriseren van voorbeelden. Inmiddels is hiervoor een korte vragenlijst opgesteld, volg de link om toegang te krijgen. Voor iedere categorie wordt een voorbeeld uitgewerkt inclusief bedrijfseconomische impact. Aan het begin van de vragenlijst vindt u aanvullende achtergrondinformatie.

Datum: 19-02-2019