Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Vacature Onderzoeker (biologische) Veredeling


Ben jij deze communicatieve en ondernemende teamplayer en netwerker? Heb jij kennis van en passie voor Verdeling en teelt en affiniteit met biologische landbouw? Dan zijn wij op zoek naar jou ter versterking van het programma Veredeling en Duurzame Teelten!Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk kennisinstituut dat al ruim 40 jaar kennis voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid ontwikkelt. Drie schakels die sterk samenhangen en een integrale aanpak vergen. Wij werken aan het versterken van natuurlijke systemen en processen, of dat nu een agrarisch gebied is, een bedrijf, een patiënt of een stadswijk. Dat doen we samen met betrokkenen uit de praktijk (participatief) en daarbij werken we aan praktische en toepasbare resultaten. We zijn een pionier door vanuit samenhang te werken en vraagstukken in een groter geheel te plaatsen (systeembenadering). Zo dragen wij concreet bij aan gezondheid en vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem en een duurzame leefomgeving.

Voor het versterken van het programma Veredeling en Duurzame Teelten zijn wij op zoek naar een

Onderzoeker (biologische) Veredeling (M/V)


Het onderzoeksprogramma

Het programma Veredeling & Innovatieve Teelten richt zich op verbreding van het gewasaanbod in de Nederlandse landbouw en levert een bijdrage aan een meer robuuste akker- en tuinbouw. Hierbij staan verbetering van bodemkwaliteit, vermindering van negatieve impact op de omgeving (N-uitspoeling, CO2-voetafdruk, fosfaatophoping) en een verhoging van biodiversiteit op en rond het agrarische bedrijf centraal. We besteden aandacht aan nieuwe veredelingsmodellen die rasverbetering mogelijk maken voor een brede groep van gewassen die in de huidige veredelingsstructuur moeilijk tot hun recht komen. Daarnaast werken we aan teeltoptimalisatie en een verhoging van de betrokkenheid van de gehele keten in het creëren van afzet met meerwaarde en duurzame verdienmodellen. Ook onderzoeken we met boeren hoe natuurinclusieve principes concreet in de praktijk vorm kunnen krijgen. De projecten voeren we uit in een uitdagende en praktische setting, in samenwerking met agrarische ondernemers, vertegenwoordigers uit de agrarische keten, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Voorbeelden van projecten zijn te vinden op onze website  www.louisbolk.nl/projecten

De functie
Je voert onderzoeksprojecten uit binnen het thema plantenveredeling, al dan niet in relatie met de thema's agronomie, ecologie en teelt. Veel projecten worden in co-creatie uitgevoerd, samen met collega-onderzoekers en andere projectpartners, zowel op nationaal als op EU niveau, voornamelijk gericht op de biologische landbouw. Naast onderzoeksgegevens verzamelen, verwerken en rapporteren is project- en relatiebeheer en inhoudelijk navigeren een belangrijk onderdeel bij de uitvoering. Naast de uitvoering van projecten bent je, in samenspraak met de programmacoördinator, mede verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe onderzoeksprojecten, het (verder) ontwikkelen van inhoudelijke thema plantenveredeling, en het onderhouden en uitdiepen van uw netwerk in Nederland en daarbuiten.

Het profiel
Voor deze boeiende, uitdagende functie zijn wij op zoek naar een ervaren plantenveredelaar die

 • Een universitaire opleiding heeft afgerond in de richting van plantenveredeling of plantwetenschappen;
 • Sterke affiniteit heeft met of biologische landbouw, ecologie en duurzaamheid;
 • Breed is geïnteresseerd en bereid om het werkveld van plantenveredeling te verbinden aan milieu- en natuurthema's en sociale interacties in landbouw en maatschappij;
 • Beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek of praktische plantenveredeling;
 • Aantoonbare ervaring heeft met multidisciplinaire projectmanagement en acquisitie;
 • Ervaring en affiniteit heeft met plannen en uitvoeren van veldwerk;
 • Affiniteit en ervaring heeft met ketenbenadering en participatief onderzoek;
 • Ervaring met presenteren en praktijkgerichte kennisoverdracht;
 • Ervaring met het schijven van project voorstellen, -plannen, -rapporten, brochures en wetenschappelijke publicaties;
 • Beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) in Nederlands en Engels;
 • In het bezit van een rijbewijs.
Functiecompetenties zijn klantgerichtheid, samenwerken (extern en intern), analytisch, innovatief en ontwikkelings- en resultaatgericht.

Ben jij deze communicatieve en ondernemende teamplayer en netwerker? Heb jij kennis van en passie voor Verdeling en teelt en affiniteit met biologische landbouw? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ons aanbod
Wij bieden een boeiende en uitdagende werkomgeving, een marktconform salaris en flexibiliteit in een markt en organisatie die volop in ontwikkeling is. Het betreft een dienstverband voor 4-5 dagen per week. Het is een structurele functie, maar aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Contact
Voor inhoudelijk informatie kan je contact opnemen met Peter Keijzer, programmacoördinator Veredeling en Innovatieve Teelten, tel. 06-15116590. Voor informatie over de wervingsprocedure kan je contact opnemen met Klaas Berkhof, managing director, 06-15284060.

Solliciteren
Stuur je motivatiebrief en cv naar solliciteren@louisbolk.nl onder vermelding van "Sollicitatie Veredeling".


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Datum: 13-12-2018