Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Vertering van onderbroek in de bodem als maat voor activiteit bodemleven


In het project Carbon Valley werken veehouders en boomtelers in het Groene Woud aan verhoging van het organische stofgehalte. Het gehalte is de resultante van aanvoer en afbraak van organische stof. In het project hebben we de afbraak van organische stof visueel gemaakt door katoenen onderbroeken in te graven.

Het idee om je onderbroek in te graven is bedacht door 'The Innovative Farmers' in Canada waar het 'Soil your undies' wordt genoemd. Zij zochten een simpele methode om de activiteit van het bodemleven meten. Dit hebben we geweten, ondanks de droge zomer zijn al de ingegraven onderbroeken door het bodemleven verteerd.

Bij verschillende deelnemers van het project zijn katoenen onderbroeken begraven in jong en oud grasland, en in bouwland. Ze zijn op ongeveer 10 centimeter diepte begraven. Omdat het een droge zomer is geweest hebben we de onderbroeken vier maanden in de bodem laten zitten. Het advies in Canada is twee maanden (meer informatie). Veel deelnemers verwachtten weinig afbraak door de droogte, vocht is namelijk heel belangrijk voor het bodemleven, toch kwamen bijna alle onderbroeken er als stringetjes weer uit, alle stof was verteerd behalve de stiksels! Dus ondanks de droge zomer was het bodemleven heel actief.

Een hoger organische stofgehalte zorgt voor een beter water vasthoudend vermogen van de bodem, meer nutriëntenlevering, voeding van het bodemleven, met als doel een hogere gewasproductie. Daarnaast sla je koolstof (carbon) op in de bodem waardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht vermindert. Dus ook beter voor het klimaat. De hoeveelheid organische stof in je bodem is afhankelijk van de aanvoer van organische stof, plantenresten en mest, en de afbraak van de organische stof door het bodemleven. Onder grasland vindt een hoge aanvoer van organische stof plaats omdat gras, zowel boven- als ondergronds, veel gewasresten achterlaat. Daarentegen is de afbraak relatief laag omdat de bodem onder grasland niet mechanisch wordt bewerkt. Echter zodra grasland gescheurd wordt voor graslandvernieuwing of bouwland treedt versneld afbraak plaats. Door het ploegen wordt veel lucht in de bodem gebracht waardoor het bodemleven tijdelijk geactiveerd wordt. Hierdoor wordt organische stof afgebroken.

Met de onderbroekenproef is duidelijk geworden dat de activiteit van het bodemleven hoog was, ook na een droge zomer. Voldoende aanvoer van organisch stof is dus nodig als je middels hoger organische stofgehalte wilt zorgen voor een beter water vasthoudend vermogen van de bodem, meer nutriëntenlevering in de bodem, meer voeding voor het bodem leven en uiteindelijk een hogere gewasproductie. Ook de afbraak van organische stof meten met een onderbroek? Kies het liefste een biologische katoenen onderbroek en laat deze twee tot drie maanden in de bodem, zeker niet langer. Zorg dat je onderbroek mooi plat in de bodem ligt. Test verschillende locaties en laat je verrassen door het resultaat.

Het project Carbon Valley wordt uitgevoerd door Stichting Duinboeren en het Louis Bolk Instituut in samenwerkingen met Streekhuis het Groene Woud. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, Agro Food Capital, deelnemers en bedrijfsleven. Meer informatie over het project

 

Mail of bel met Carmen Versteeg (c.versteeg@louisbolk.nl) 0615544346 of Maaike van Agtmaal (m.vanagtmaal@louisbolk.nl) 0611190113

Datum: 13-12-2018


In juli 2018 zijn tientallen onderbroeken ingegraven in graslanden van melkveehouders in Brabant. Vier maanden later komen ze als stringetjes weer uit de grond, enkel de stiksels zijn overgebleven, de rest is verteerd door het bodemleven.