Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Streefbeeld Buijtenland van Rhoon overhandigd


Naar een mooi en aantrekkelijk poldergebied waar natuur, recreatie en akkerbouw elkaar zullen gaan versterken.

Op vrijdag 8 juni is het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon overhandigd aan gedeputeerde Han Weber. In dit Streefbeeld schetsen boeren, natuur- en recreatieorganisaties, kennisinstellingen en lokale overheden samen het toekomstbeeld voor het Buijtenland van Rhoon; een mooi en aantrekkelijk poldergebied ten zuiden van Rotterdam waar natuur, recreatie en akkerbouw elkaar zullen gaan versterken.

Een mijlpaal

Het Louis Bolk Instituut ziet dit streefbeeld als een mijlpaal en een voorbeeld van vernieuwing in de landbouw geïnitieerd door lokale partijen. Op initiatief van de boeren in de streek hebben de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en het Louis Bolk Instituut de afgelopen jaren intensief overlegd met alle betrokkenen om tot een gezamenlijke toekomstvisie te komen.

Het Streefbeeld beschrijft op welke wijze landbouw, natuur en recreatie samen kunnen gaan in het 600 hectare grote gebied net onder Rotterdam, ingeklemd tussen Barendrecht, Rhoon, de A15 en de Oude Maas. De boeren in het gebied zullen zich meer gaan toeleggen op het realiseren van zogenoemde 'akkernatuur' en de productie van streekeigen producten. Zij gaan hun akkers zo inrichten dat er weer ruimte komt voor bijzondere plantensoorten, insecten en akkervogels.

De geschiedenis van Het Buijtenland van Rhoon gaat terug tot in de middeleeuwen. Sporen van de eeuwenlange strijd tegen het water zijn in het landschap nog aanwezig en zullen zichtbaarder worden gemaakt. Als onderdeel van het project Mainportontwikkeling Rotterdam wordt de toegankelijkheid van het gebied verbeterd en komt er meer ruimte voor natuur en recreatie. Onderdelen van het plan zijn onder meer de aanleg van hoogstam fruitboomgaarden, bloemrijke slaperdijken, de herbouw van een korenmolen en de realisatie van een bezoekerscentrum.

Aan de slag

Nadat Udo Prins (Louis Bolk Instituut) de achtergrond en meerwaarde van het streefbeeld had toegelicht, overhandigden agrariër Adjan Vos en Alex Ouwehand (Zuid-Hollandse Milieufederatie) het aan gedeputeerde Han Weber. Weber: "Het is mooi om te zien wat de gebiedspartners samen ambiëren voor dit bijzondere en waardevolle gebied. Het streefbeeld biedt goede aanknopingspunten om landbouw, natuur en recreatie in samenhang verder te ontwikkelen."

De nog op te richten gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon gaat de realisatie van het streefbeeld ter hand nemen. De gedeputeerde gaf het streefbeeld daarom meteen door aan de beoogd voorzitter van de gebiedscoöperatie Gerard Dorenbos.

Betrokken partijen gaan de komende 10 jaar onder leiding van de gebiedscoöperatie aan de slag met de verdere ontwikkeling van het gebied. Samen met het Louis Bolk Instituut doen de boeren in het gebied nu al de eerste ervaringen op met het realiseren van akkernatuur en ook de eerste stappen worden gezet om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie door inwoners van Rotterdam en de gemeenten ten zuiden daarvan.

Verdere informatie
Udo Prins, senior onderzoeker, u.prins@louisbolk.nl
Pers

Klaas Berkhof, info@louisbolk.nl

Datum: 12-06-2018


groepsfoto presentatie Streefbeeld Buijtenland van Rhoon
 
Udo Prins (LBI) tijdens presentatie Streefbeeld Buijtenland van Rhoon