Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Project Diversiteit en weerbaarheid in de biologische groenteteelt (SUREVEG) van start


Biologische groentetelers gezocht die willen deelnemen aan Europees project.

De vraag naar biologische groenten stijgt. Dat is positief nieuws, maar uiteindelijk stappen niet veel agrarische ondernemers in deze markt. Het biologisch telen van groenten is namelijk complex. Om telers hierin te ondersteunen is het project Diversiteit en weerbaarheid in de biologische groenteteelt (SUREVEG) gestart. Daarin focussen ondernemers en onderzoekers zich op slimme ecologische mogelijkheden om de diversiteit in de intensieve groenteteelt te vergroten en weerbare gewassen te ontwikkelen. Centraal staat daarbij de vraag hoe het telen in stroken in de praktijk professioneel vorm kan krijgen en welke technologieën daarbij kunnen helpen.

SUREVEG (2018-2021) is een Europees project waarbij onderzoekers van het Louis Bolk Instituut zich met partners uit Denemarken, Finland, België, Italië, Letland en Spanje richten op de ontwikkeling van biodiverse biologische groenteeltsystemen. Het doel is de productiviteit, biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid in de biologische intensieve groenteteelt te vergroten en het gebruik van chemische middelen en negatieve effecten op milieu en klimaat te verminderen. 

Ontwikkeling van strokenteelt en slim omgaan met nutriënten

Ziekten en plagen zorgen in belangrijke mate voor opbrengstverlies in de biologische groenteteelt. Systemen met verschillende gewassen kunnen de weerbaarheid vergroten en insectenplagen verminderen. Zo is strokenteelt (strip-cropping) een kansrijk systeem, maar de kennis over hoog-productieve strokenteeltsystemen ontbreekt. Daarom ontwikkelen en testen de projectpartners deze nieuwe teeltvormen in de praktijk.

Ook ontwikkelen de onderzoekers van SUREVEG nieuwe bemestingsstrategieën op basis van hergebruik van organische materialen. In Nederland kan bijvoorbeeld grasklaver als een belangrijke meststof tijdens de teelt op groentestroken worden ingezet. Ook staat het testen van slimme (sensor)technologie op het programma om strokenteeltsystemen in de praktijk te managen. Dankzij dergelijke nieuwe technieken hopen de onderzoekers dat biologische groentetelers meer opbrengst krijgen en minder financieel risico lopen.

Biologische telers gezocht voor deelname

Vanuit Nederland zijn het Louis Bolk Instituut en Farming Systems Ecology van Wageningen University & Research betrokken bij de uitvoering. Samen met Hans Rozendaal in Strijen en een groep betrokken groentetelers gaan ze met de praktische invulling van strokenteelt in groenten aan de slag. Graag nodigen we geïnteresseerde biologische of biologisch-dynamische telers uit om ook deel te nemen aan het project. Voor meer informatie en aanmelden neemt u per mailcontact op met projectleider Chris Koopmans van het Louis Bolk Instituut,  of telefonisch: 06-10.69.31.69. 

Over SUREVEG

Het project SUREVEG: Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production (2018 – 2021) wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoekers en stakeholders. Het project wordt gefinancierd door het Europese CORE Organic COFUND.

                                              

 

Datum: 08-05-2018


Telers werken samen met onderzoekers aan weerbaarheid en opbrengstverhoging van biologische groenten.