Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Conferentie Natuurlijke Veehouderij


Deze conferentie voor veehouders en dierenartsen vindt plaats op 8 maart a.s. in Enschede.

Op 8 maart 2018 vindt in Enschede de conferentie Natuurlijke Veehouderij – een stap verder! plaats.  Een bijeenkomst voor veehouders, dierenartsen, adviseurs en overige stakeholders uit de veehouderij. Het doel is om kennis en ervaringen met een minimaal gebruik van antibiotica en andere diergeneesmiddelen te delen. Met workshops en plenaire sessies kunnen de deelnemers succesvolle innovaties leren kennen en met elkaar in debat over de waarden en het verwaarden van natuurlijke veehouderij. De conferentie vindt plaats in de Twentsche Foodhal en aanmelden kan tot 1 maart a.s.

Natuurlijke veehouderij in Nederland

Natuurlijke veehouderij is méér dan het inzetten van kruidenmiddelen: dit type veehouderij streeft naar gezonde dieren op basis van robuuste veerassen, gezonde bodem, kruiden in de wei en diergericht management. Met als uitkomst minder problemen bij de dieren, schoner milieu en hoogkwalitatieve voedingsmiddelen. Inmiddels zijn er diverse agrarische ondernemers in Nederland die ervaring hebben met deze wijze van vee houden. Tijdens de conferentie Natuurlijke Veehouderij komen thema’s als voedselkwaliteit, korte ketens en de waarde van natuur en biodiversiteit aan bod. Vanuit het Louis Bolk Instituut neemt Jan-Paul Wagenaar de workshop Meerwaarde van meer natuur: bodem, biodiversiteit, water en klimaat  voor zijn rekening.

Conferentie

De conferentie wordt georganiseerd door Platform Natuurlijke Veehouderij en gefinancierd door de provincie Overijssel. Naast plenaire sessies zijn er acht workshops waaruit  deelnemers vooraf twee kunnen kiezen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar donaties zijn welkom op bankrekeningnummer NL 60 TRIO 0198 0872 17 t.n.v. Stichting Platform Natuurlijke Veehouderij. De opbrengst wordt ingezet voor activiteiten van de kenniscommunity rond natuurlijke veehouderij en voor studieclubs voor veehouders.

Aanmelden

De conferentie vindt plaats op 8 maart 2018 van 10.00 tot 17.00 uur in de Twentsche Foodhal , Hoge Bothofstraat 39a in Enschede. Na afloop is er een proeverij en een netwerkborrel. Voor meer informatie  en aanmelden zie http://natuurlijkeveehouderij.nl/conferentie-2018/. Uiterste inschrijfdatum: 1 maart 2018.

Over Platform Natuurlijke Veehouderij

Platform Natuurlijke Veehouderij (PNV) is een internationaal initiatief van veehouders, onderzoekers, dierenartsen die gezamenlijk streven naar een veehouderij waarin het gebruik van antibiotica en andere diergeneesmiddelen drastisch is verminderd. Kennisdeling, praktische oplossingen en het versterken van het natuurlijke systeem staan centraal. Het Platform wordt gesteund door een Raad van Advies waarin onder meer voormalig minister van Landbouw Cees Veerman zitting heeft. Het Louis Bolk Instituut is een van de initiatiefnemers van het Platform.

Datum: 20-02-2018