Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Vacature Onderzoeker duurzame bodemkwaliteit en landbouwsystemen


Profiel: Hands-on bodemonderzoeker met oog voor duurzame akker- en tuinbouw.Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk kennisinstituut dat al ruim 40 jaar kennis voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid ontwikkelt, drie schakels die in onze visie samenhangen. Onze focus ligt daarbij op natuurinclusieve landbouw en positieve gezondheid. Bij beide thema's werken we aan het versterken van natuurlijke systemen en processen. Dat doen we samen met betrokkenen uit de praktijk (participatief) en daarbij werken we aan praktische en toepasbare resultaten. We zijn een pionier door vanuit samenhang te werken en vraagstukken in een groter geheel te plaatsen (systeembenadering). Zo dragen wij concreet bij aan gezondheid en vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem, een klimaatbestendige en een duurzame leefomgeving.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een

Onderzoeker duurzame bodemkwaliteit en landbouwsystemen (M/V)


Het onderzoeksprogramma

Het programma Bodem & Duurzame ketens richt zich op de verduurzaming van de Nederlandse akker- en tuinbouw. Hierbij staan verbetering van bodemkwaliteit, verhoging van de biodiversiteit en verduurzaming in ketenverband met vermindering van de negatieve impact op de omgeving (N-uitspoeling, CO2-voetafdruk, fosfaatophoping) centraal. We besteden aandacht aan de rol die een duurzaam bodembeheer kan spelen als basis van een duurzame, biologische of natuurinclusieve landbouw. Bodemindicatoren, bodem&water beheer en verbinding tussen onder- en bovengrondse biodiversiteit zijn thema's waar wij toegevoegde waarde bieden. We werken daarbij aan verhoging van de betrokkenheid van de gehele keten voor het creëren van duurzame verdienmodellen en afzet met meerwaarde.
De projecten voeren we uit in een uitdagende en praktische setting, in samenwerking met agrarische ondernemers, vertegenwoordigers uit de agrarische keten, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

De functie
U voert onderzoeksprojecten uit rond de thema's bodem, ecologie en teelt. Veel projecten worden in co-creatie uitgevoerd, samen met collega-onderzoekers en andere projectpartners. Naast onderzoeksgegevens verzamelen, verwerken en rapporteren is project- en relatiebeheer en inhoudelijk navigeren een belangrijk onderdeel bij de uitvoering.
Naast de uitvoering van projecten bent u, in samenspraak met de programmacoördinator, mede verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe onderzoeksprojecten, het (verder) ontwikkelen van inhoudelijke (deel)thema's en het onderhouden en uitdiepen van uw netwerk.

Het profiel
Voor deze boeiende, uitdagende functie zijn wij op zoek naar een bodemkundige-agronoom die

  • Een universitaire opleiding heeft afgerond in de richting van bodem en teelt en/of ecologie
  • Aantoonbare ervaring en affiniteit heeft met participatief onderzoek en het werken met (groepen) ondernemers
  • Sterke affiniteit heeft met de akker- en/of tuinbouw
  • Een 'drive' heeft om te werken aan innovatieve verduurzaming van de Nederlandse landbouw
  • Breed geïnteresseerd en bereid is om het werkveld van de bodem en agronomie te verbinden aan ecologie, milieu- en natuurthema's
  • Beschikt over 3 tot 5 jaar ervaring met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
  • Ervaring heeft met acquisitie en projectmanagement
  • Beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling).

Functiecompetenties zijn klantgerichtheid, samenwerken (extern en intern), analytisch, innovatief en ontwikkelings- en resultaatgericht.

Ons aanbod
Wij bieden u een boeiende en uitdagende werkomgeving en een marktconform salaris in een organisatie die volop in beweging is en waar medewerkers met passie werken aan een gezonde leefomgeving. Het betreft een dienstverband voor 4 of 5 dagen per week, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Contact
Voor inhoudelijk informatie kunt u contact opnemen met Chris Koopmans, tel. 06-10693169. Voor informatie over de wervingsprocedure kunt u contact opnemen met Prashaant Debipersad, managing director a.i. 06-21814339.

Solliciteren
U kunt uw motivatiebrief en cv vóór 26 februari per email sturen aan solliciteren@louisbolk.nl

Datum: 08-02-2018


Het Louis Bolk Instituut is gevestigd in Bunnik