Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Vacature Onderzoeker agronomie/ecologie


Profiel: Praktijkgericht, brede interesse, oog voor dwarsverbanden, laarzen-in-de-klei, vlot communicerend, inventief.

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk kennisinstituut dat al ruim 40 jaar kennis voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid ontwikkelt, drie schakels die in onze visie samenhangen. Onze focus ligt daarbij op natuurinclusieve landbouw en positieve gezondheid. Bij beide thema's werken we aan het versterken van natuurlijke systemen en processen. Dat doen we samen met betrokkenen uit de praktijk (participatief) en daarbij werken we aan praktische en toepasbare resultaten. We zijn een pionier door vanuit samenhang te werken en vraagstukken in een groter geheel te plaatsen (systeembenadering). Zo dragen wij concreet bij aan gezondheid en vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem, een klimaatbestendige en een duurzame leefomgeving.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een

Onderzoeker agronomie/ecologie (M/V)


Het onderzoeksprogramma

Het programma Veredeling & Innovatieve Teelten richt zich op verbreding van het gewasaanbod in de Nederlandse landbouw en levert een bijdrage aan een meer robuuste akker- en tuinbouw. Hierbij staan verbetering van bodemkwaliteit, vermindering van negatieve impact op de omgeving (N-uitspoeling, CO2-voetafdruk, fosfaatophoping) en een verhoging van biodiversiteit op en rond het agrarische bedrijf centraal. We besteden aandacht aan nieuwe veredelingsmodellen die rasverbetering mogelijk maken voor een brede groep van gewassen die in de huidige veredelingsstructuur moeilijk tot hun recht komen. Daarnaast werken we aan teeltoptimalisatie en een verhoging van de betrokkenheid van de gehele keten in het creëren van afzet met meerwaarde en duurzame verdienmodellen.
De projecten voeren we uit in een uitdagende en praktische setting, in samenwerking met agrarische ondernemers, vertegenwoordigers uit de agrarische keten, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Lopende projecten zijn te vinden op onze website www.louisbolk.nl/projecten

De functie
U voert onderzoeksprojecten uit rond de thema's agronomie, ecologie, teelt en plantenveredeling. Veel projecten worden in co-creatie uitgevoerd, samen met collega-onderzoekers en andere projectpartners. Naast onderzoeksgegevens verzamelen, verwerken en rapporteren is project- en relatiebeheer en inhoudelijk navigeren een belangrijk onderdeel bij de uitvoering.
Naast de uitvoering van projecten bent u, in samenspraak met de programmacoördinator, mede verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe onderzoeksprojecten, het (verder) ontwikkelen van inhoudelijke (deel)thema's en het onderhouden en uitdiepen van uw netwerk.

Het profiel
Voor deze boeiende, uitdagende functie zijn wij op zoek naar een agronoom/ecoloog die

  • Een universitaire opleiding heeft afgerond in de richting van agronomie of plantwetenschappen.
  • Sterke affiniteit heeft met ecologie en duurzame en/of biologische landbouw
  • Breed is geïnteresseerd en bereid om het werkveld van teelt en agronomie te verbinden aan milieu- en natuurthema's en sociale interacties
  • Beschikt over 3 tot 5 jaar ervaring met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
  • Aantoonbare ervaring en affiniteit heeft met plannen en uitvoeren van veldwerk
  • Ervaring heeft met acquisitie en projectmanagement
  • Affiniteit en ervaring heeft met ketenbenadering en participatief onderzoek
  • Beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling).

Functiecompetenties zijn klantgerichtheid, samenwerken (extern en intern), analytisch, innovatief en ontwikkelings- en resultaatgericht.

Ons aanbod
Wij bieden u een boeiende en uitdagende werkomgeving en een marktconform salaris in een organisatie die volop in beweging is en waar medewerkers met passie werken aan een gezonde leefomgeving. Het betreft een dienstverband voor 5 of desgewenst 4 dagen per week, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Contact
Voor inhoudelijk informatie kunt u contact opnemen met Peter Keijzer, tel. 06-15116590. Voor informatie over de wervingsprocedure kunt u contact opnemen met Prashaant Debipersad, managing director a.i. 06-21814339.

Solliciteren
U kunt uw motivatiebrief en cv tot en met 28 februari per email sturen aan solliciteren@louisbolk.nl

 

Datum: 08-02-2018


Het Louis Bolk Instituut is gevestigd in Bunnik