Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Efficiënte keten: Elastische oplossing voor voedselverspilling


Nieuwe samenwerkingsvorm in de biologische keten beperkt voedselverspilling.

'Efficiënte Keten, verwaarding van reststromen' is een project dat wordt geleid door het Louis Bolk Instituut met ondersteuning vanuit Wageningen Food & Biobased Research. Het project heeft tot doel om derving (voedselverspilling) in de biologische voedselketen substantieel te verminderen. Samen met ketenpartijen Udea, Odin, GreenOrganics en Eosta voert het Louis Bolk Instituut dit project uit, in samenwerking met onderzoekspartner Wageningen UR Food & Biobased Research.
Als onderdeel van dit project is door Eosta en Ekoplaza een pilotonderzoek gestart om te kijken of een elastische samenwerking verspilling kan beperken.

Over deze pilot is door Udea / Ekoplaza onderstaand persbericht uitgestuurd:


Jaarlijks gaat er in Nederland door voedselverspilling ruim 2 miljard kilo voedsel verloren. Door een nieuwe samenwerking in de biologische keten tussen winkelketen Ekoplaza, groothandel Eosta en telers wordt er voorkomen dat diverse groenten en fruit als afval weggegooid worden. Deze producten worden in de schappen van Ekoplaza voor een gereduceerde prijs aangeboden.

In Nederland wordt jaarlijks voor enkele miljarden euro’s aan bruikbaar voedsel weggegooid. Dit gebeurt in de gehele. Bij de oogst, tijdens de opslag en transport, in horeca, maar ook in supermarkten en uiteindelijk bij consumenten thuis.

Voor supermarkt en groothandel is het inschatten van de hoeveelheden elke dag weer een grote uitdaging. Bij een verkeerde inschatting kan het zomaar zijn dat zij blijven zitten met een overschot aan groenten en fruit wat niet meer lang bewaard kan blijven.

Een goede samenwerking
Om tot een oplossing te komen zijn Eosta en Ekoplaza een onderzoek gestart. Binnen het project ‘Efficiënte keten‘ is in samenwerking met Wageningen Food & Biobased Research en het Louis Bolk Instituut gekeken wanneer en hoe de problemen met voedselverspilling ontstaan en hoe hiervoor een oplossing gevonden kan worden. In een pilot wordt gekeken of een elastische samenwerking kan zorgen voor het tegengaan van verspilling. 

Eosta werkt nauw samen met telers om een steeds betere opbrengst van de oogst te verkrijgen. De oogst wordt door Eosta vaak volledig afgenomen, om deze vervolgens in de markt te brengen. Bij een goede oogst heeft Eosta meer aanbod dan de markt zelf heeft ingepland en blijft er veel over. De overgebleven producten worden nu door Ekoplaza afgenomen en aangeboden voor een mooie prijs. “Als het gaat om het oplossen van grote maatschappelijke thema’s zoals voedselverspilling dan is het essentieel om samen te werken met sterke partners in de keten en onderzoeksinstellingen.  Wij zijn zeer te spreken over de proactieve, positieve houding van Ekoplaza rondom deze gevoelige kwestie en zijn erg blij met expertise van zowel het Louis Bolk Instituut als Wageningen Food & Biobased Research,” aldus Michaël Wilde namens Eosta.

De pilot is het begin van een systeem, waarbij overschotten en andere verspilde producten een andere bestemming kunnen krijgen. Tijdens de Bio-beurs, de beurs voor biologische landbouw en voeding in Zwolle, wordt de pilot gepresenteerd en kunnen ideeën voor dit systeem aangedragen worden. Deze presentatie wordt gegeven op 18 januari aanstaande om 11:45 uur. (Workshop efficiënte keten).

Over de pilot
Deze pilot is een onderdeel van het project ‘Efficiënte Keten’. Het project maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma Topsector Agri&Food van het ministerie van LNV. Dit onderzoek wordt geleid door Louis Bolk Instituut met ondersteuning vanuit Wageningen Food & Biobased Research. Het doel van het onderzoek is het versterken van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners, waarbij voedselverspilling zoveel mogelijk gereduceerd en zelfs voorkomen kan worden. Deze pilot is hier een mooi voorbeeld van.

Projectleider Sjef Staps, Louis Bolk Instituut: “Binnen de biologische keten zijn deze partijen bereid om te onderzoeken hoe ze zelf kunnen bewegen om verspilling bij andere ketenpartijen te verminderen. Een verademing!”

Over Ekoplaza
Een van de belangrijke aandachtspunten bij Ekoplaza is duurzaamheid. Het doel is om samen met alle medewerkers, leveranciers, partners en klanten bij te dragen aan een gezonde wereld. Daarnaast wil Ekoplaza dat iedereen kan genieten van een gezonde, biologische leefstijl. Daarom biedt Ekoplaza goede producten voor een eerlijke prijs. Je kunt ervan op aan dat alle producten 100% biologisch gecontroleerd zijn en de boeren, telers en producenten hiervoor een goede prijs hebben gekregen. Met 75 winkels, een online webwinkel en de mobiele app slaagt Ekoplaza er steeds beter in om biologische voeding voor iedereen bereikbaar te maken.

Voor meer informatie naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met Steven IJzerman, kwaliteitsmanager bij Ekoplaza, Tel: 0413-256700, e-mail: sijzerman@udea.nl

Voor meer informatie over het project Efficiënte Keten kunt u contact opnemen met Sjef Staps, s.staps@louisbolk.nl, tel. 0343-523860.

Datum: 12-01-2018