Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

LBI tekent Green Deal Voedselbossen


Op 23 november is de Green Deal in Lelystad getekend. Samen met 20 andere partijen aan slag met voedselbossen en agroforestry.

Op 23 november hebben 21 partijen om 13.00 uur in het provinciehuis Lelystad de Green Deal Voedselbossen ondertekend. De partijen hebben zo hun intenties voor de verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel gemaakt.

Een voedselbos is een bos waarin met een slimme combinatie van bomen, struiken en kruiden op een natuurlijke manier voedsel wordt geproduceerd. Met een voedselbos worden meerdere doelen verenigd. Er ontstaat als het ware een synergie tussen natuur en mens. In de praktijk blijkt dat de voedselbosbouw extra input en sturing kan gebruiken, bijvoorbeeld op het juridische vlak. In wet- en regelgeving zijn de domeinen van 'landbouw' en 'natuur' namelijk vrijwel geheel van elkaar gescheiden. Bomen en struiken passen niet altijd binnen de wettelijke perken voor voedselproductie, terwijl de subsidieregels voor bos- en natuur veel eetbare soorten uitsluiten die voor voedselbossen juist interessant zijn. Bovendien zijn er grotere en kleinere onderzoeksvragen rond dit nieuwe vakterrein, waar meerdere partijen voor nodig zijn. Er zijn al verschillende initiatieven voor aanleg van voedselbossen, waaronder een bos van minimaal 30 hectare bij de stad Almere.

Expertise Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut neemt deel aan deze Green Deal vanwege zijn ervaring met onderzoek naar duurzame landbouw en agroforestry. Agroforestry is een systeem waarbij bomen systematisch deel uitmaken van het landbouwbedrijf. Dit kan in allerlei variaties voorkomen: minimale integratie in het agrarische bedrijf tot aan een totaal voedselbos en alles daartussen. Bij voedselbossen spelen vaak de vragen hoe ze zo effectief en rendabel mogelijk opgezet kunnen worden en hoe er efficiënt voedsel uit gewonnen kan worden. Het Louis Bolk Instituut is lid van het Agroforestry Netwerk Zuid-Nederland en heeft het de Stichting Agroforestry Nederland opgericht. Kijk voor meer informatie op onze projectpagina.

Green Deal

Met het landelijke instrument Green Deal kunnen initiatiefnemers in de samenleving afspraken maken met overheden en andere organisaties om zich voor hun initiatief in te zetten. Na de ondertekening gaan de partners met elkaar aan de slag om plannen voor realisatie van alle ambities uit te werken. Onder de ondertekenende partijen bevinden zich onder meer het Ministerie van LNV, de provincies Flevoland, Utrecht en Limburg, Waterschap de Dommel, NIOO, WUR, Initiatief Bewust Bodemgebruik, Natuur- en milieufederaties en Staatsbosbeheer. Vanuit het Louis Bolk Instituut heeft directeur Jan Willem Erisman getekend.

Download de pdf van de Green Deal Voedselbossen

Neem voor meer informatie contact op met Lidwien Daniels, 06-10.33.51.78 of raadpleeg www.voedselbosbouwnl.nl

Datum: 23-11-201721 organisaties hebben de Green Deal Voedselbossen ondertekend, waaronder Jan Willem Erisman (links) van het Louis Bolk Instituut