Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Erisman nieuwkomer in Duurzame Top 100


In de Trouw-ranglijst van 100 meest invloedrijke personen op het gebied van duurzaamheid en natuur staat Erisman op nummer 72.


Dagblad Trouw heeft Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, als  nieuwkomer op plek 72 geplaatst in de Duurzame Top 100. Dit is een prestigieuze ranglijst met de 100 meest invloedrijke personen op het gebied van duurzaamheid en natuur. Op de internationale Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2017, zal de volledige lijst kandidaten bekend worden tijdens een feestelijke debatavond in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Twaalf juryleden hebben in totaal meer dan 500 kandidaten gescreend en geëvalueerd, en zijn gezamenlijk tot de Top 100 van 2017 gekomen.


Combinatie wetenschap en bedrijf

Jan Willem Erisman (56) is met zijn 72e plek een nieuwkomer in de Top 100. Hij verricht veelzijdig werk op het gebied van duurzaamheid: hij is als professor Integrale Stikstofstudies verbonden aan de VU en sinds ruim vijf jaar directeur van het Louis Bolk Instituut.

Met name zijn inspanningen om de landbouw te verduurzamen en de schadelijke effecten van stikstof terug te dringen, blijken aan te slaan: niet alleen overheden en natuurbeherende organisaties, maar ook agrarische ondernemers en agrofoodbedrijven onderschrijven de visie van Erisman dat de toekomst van Nederlandse landbouw gebaat is bij natuurinclusieve landbouw. Zo heeft Erisman het Conceptueel kader Biodiversiteit ontwikkeld dat gebruikt wordt om natuurinclusieve landbouw praktisch toe te passen op agrarisch bedrijven en in landschappelijke gebieden. Dit kader is ook gebruikt bij de Biodiversiteitsmonitor van FrieslandCampina, Rabobank en WereldNatuurfonds, een initiatief om biodiversiteit in de melkveehouderij te versterken.

Toelichting van de jury

"Toen ABN Amro deze zomer in een rapport schreef dat de Nederlandse landbouw de laagste milieu-impact ter wereld heeft, klom Jan-Willem Erisman in de pen. Een hoogproductieve landbouw zoals de Nederlandse lijkt wel heel milieuvriendelijk, stelde hij, maar wereldwijd wordt er een enorm oppervlak aan natuur opgeofferd om plaats te maken voor de grondstoffenproductie die onze landbouw draaiende houdt. (....) Een echt duurzame landbouw is volgens Erisman natuurinclusief: goed voor de boer en goed voor de aarde. Zeven melkveehouders op Schiermonnikoog gaan dat alvast in de praktijk brengen, volgens een methodiek die Erisman bedacht met het Wereld Natuur Fonds, FrieslandCampina en de Rabobank."

Lees de volledige toelichting op https://www.trouw.nl/redactie/duurzame100/2017/index.html 

Meer lezen

Meer informatie over Erisman is te vinden op zijn profielpagina. Relevante publicaties van Erisman in dit kader zijn onder meer 'Biodiversiteit in de melkveehouderij; Investeren in veerkracht en reduceren van risico's'  en Maatregelen natuurinclusieve landbouw

 

Datum: 07-10-2017


Prof.dr.ir. Jan Willem Erisman