Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Zorgprofessional gebaat bij mindfulness


Dit blijkt uit het promotie-onderzoek van Marja van Vliet. Op 19 mei 2017 verdedigt zij haar proefschrift aan de Mid Sweden University.

Zorgprofessionals in opleiding, zoals geneeskunde- en verpleegkundestudenten blijken beter met stress te kunnen omgaan na het volgen van een keuzevak Mind-Body-technieken dan studenten die dat vak niet hebben gevolgd. Dit blijkt uit het proefschrift 'Integrative Medicine in the Dutch healthcare system: prerequisites and tools for implementation' (Integrative Medicine in de Nederlandse gezondheidszorg: voorwaarden en middelen voor implementatie), dat drs. Marja van Vliet op 19 mei 2017 verdedigt aan de Mid Sweden University in Sundsvall in Zweden. De resultaten zijn onderdeel van een groter onderzoek naar het draagvlak en de mogelijkheden voor implementatie van Integrative Medicine in de Nederlandse gezondheidszorg.

Overbelast in de zorg

Bijna 20% van de Nederlandse geneeskundestudenten kampt met burn-out klachten tijdens hun studie [1]. Desondanks wordt er binnen de geneeskunde opleiding nauwelijks aandacht besteed aan hoe met de hoge druk om te gaan. In een keuzevak over Mind-Body-technieken leerden studenten geneeskunde en verpleegkunde diverse Mind-Bodytechnieken zoals mindfulness en andere meditatie-oefeningen. Zelfs 12 maanden na de het keuzevak bleken deelnemers minder stress te ervaren in vergelijking met medestudenten die het programma niet gevolgd hadden. Deelnemers gaven verder aan dat de geleerde technieken hen hielpen om met meer aandacht aanwezig te kunnen zijn voor hun omgeving, beter contact te kunnen maken en meer sympathie en empathie te voelen voor anderen. 'Deze bevindingen kunnen ook belangrijk zijn voor huisartsen, die vaak overbelast zijn. Daar doet het Louis Bolk Instituut ook vervolgonderzoek naar', licht promovenda Van Vliet toe.

Opzet van het proefschrift

Het proefschrift is getiteld 'Integrative Medicine in the Dutch healthcare system: prerequisites and tools for implementation' en bestaat uit vier onderzoeken. Het geeft een actueel beeld van de mogelijkheden van Integrative Medicine in de Nederlandse gezondheidspraktijk. Van Vliet verdedigt haar dissertatie op vrijdag 19 mei 2017 aan de Mid Sweden University te Sundsvall. Promotor is Miek Jong, senior onderzoeker Gezondheid bij het Louis Bolk Instituut en als associate professor verbonden aan het departement van Nursing van de Mid Sweden University. Vanwege de samenwerking op het gebied van Mind-Body onderwijs tussen Mid Sweden University en het Louis Bolk Instituut heeft promovenda Van Vliet voor de universiteit in Sundsvall, Zweden gekozen. Een verkorte digitale versie van het proefschrift is te downloaden. Ook is er een Nederlandstalige samenvatting beschikbaar

De volledige versie met alle wetenschappelijke artikelen is per email op te vragen bij het Louis Bolk Instituut. Van Vliet is momenteel als freelance onderzoeker verbonden aan het Louis Bolk Instituut. Eerder werkte zij hier als onderzoeker Voeding en Gezondheid.

Over het Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut is een internationaal onafhankelijk kennisinstituut ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. De belangrijkste onderzoeksthema's van het instituut zijn natuurinclusieve landbouw en positieve gezondheid. Opdrachtgevers waarderen onze integrale visie op duurzame landbouw, voeding en gezondheid en ons vermogen om praktische kennis en adviezen te bieden die leiden tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem. Kijk voor onze actuele projecten op www.louisbolk.nl/projecten.


Referentie: [1] Conijn M, Boersma H, Van Rhenen W (2015). Burn-out onder Nederlandse geneeskundestudenten: prevalentie en oorzaken. Ned Tijdschr voor Geneeskunde. 159: A8255P

Datum: 18-05-2017

Promovenda Marja van Vliet