Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Koninklijke Onderscheiding voor Lammerts van Bueren


Vanwege haar niet-aflatende inzet voor duurzame en biologische landbouw en passie voor veredeling heeft Lammerts de Koninklijke Onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van de burgemeester van Utrecht ontvangen.

Bruggenbouwer die biologische en duurzame landbouw op hoger plan heeft weten te tillen

Op woensdag 26 april 2017 heeft prof.dr.ir. Edith Lammerts van Bueren uit handen van burgemeester Van Zanen van Utrecht de Koninklijke Onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen voor haar immense inzet om de landbouw te verduurzamen. Met haar praktijk- en resultaatgerichte aanpak en haar passie voor biologische landbouw heeft ze ervoor gezorgd dat de biologische zaadveredeling een enorme kwaliteitssprong heeft kunnen maken. Daarnaast zet zij zich onvermoeibaar in voor een respectvolle dialoog over complexe issues in de agrarische sector. Lammerts is als onderzoeker veredeling verbonden aan het Louis Bolk Instituut en is hoogleraar Biologische Plantenveredeling aan Wageningen University & Research.

Wetenschappelijk onderzoek, juist ook voor de burger
Lammerts van Bueren heeft als wetenschapper de burger en consument altijd op haar netvlies gehad. Zo heeft zij bij het ontwikkelen van nieuwe, ziektevrije aardappelrassen (een proces dat vaak meer dan tien jaar beslaat) ook altijd aandacht gehad voor smaak. Want wat heb je aan een nieuw duurzaam aardappelras als de consument dat vervolgens niet lekker vindt en dus niet koopt? Deze aanpak heeft haar eerder de titel “Nationale Held van de Smaak” opgeleverd. Op maatschappelijk complexe thema’s zoals gentech is Lammerts erin geslaagd om het debat tussen voor- en tegenstanders op respectvolle wijze vorm te geven. Hierbij inspireert ze politici, burgers, bedrijven en beleidsmakers in binnen- en buitenland. Daarnaast weet Lammerts het verhaal over veredeling, en het belang van biologische landbouw helder en overtuigend naar buiten te brengen. Als geen ander kan zij resultaten van onderzoek in de biologische landbouw doorvertalen naar kansen voor gangbare boeren. Dat zorgt voor een toenadering tussen beide werelden.

Biologische producten dankzij biologisch zaaizaad
‘Biologisch zaaizaad is niet meer uit Nederland en uit EU-landen weg te denken. Dat is primair de verdienste geweest van Lammerts. Daar hebben dagelijks miljoenen burgers en boeren profijt van’, stellen de supporters van de onderscheiding. De steunbetuigingen voor Lammerts van Bueren zijn zowel vanuit het bedrijfsleven als de onderzoekswereld gekomen.

Ceremonie
Op 26 april, traditioneel de dag vóór Koningsdag, krijgen de decorandi hun lintje uitgereikt door de burgemeester van hun woonplaats. Edith Lammerts van Bueren heeft deze ontvangen in de Stadsschouwburg in Utrecht van burgemeester Van Zanen. 

Over het Louis Bolk Instituut
Lammerts van Bueren vervult -naast haar functie als onderzoeker veredeling- bestuursfuncties bij o.m. de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding en het internationale IFOAM. Zij is een van de pioniers van het Louis Bolk Instituut, waaraan ze ruim 30 jaar verbonden is. Kijk voor een overzicht van Lammerts' publicaties op haar profielpagina

Datum: 26-04-2017


Burgemeester van Zanen en Officier in de Orde van Oranje-Nassau Edith Lammerts van Bueren. Zij wordt door steunbetuigers geprezen onder meer vanwege haar verbindende rol tussen gangbare en biologische landbouw. Foto: Desiree Meulemans