Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Visie op Ammoniak gevraagd aan Louis Bolk Instituut


Op 22 februari 2017 presenteert Jan Willem Erisman zijn visie op metingen, onderzoek en monitoring van ammoniakemissies, n.a.v. het rapport Ammoniak in Nederland.

Tijdens een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken presenteert Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut en bijzonder hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de VU, zijn visie op de onderzoeken, metingen en monitoring van ammoniakemissies in Nederland. Kern van zijn betoog is: Landelijk gemiddelde ammoniakconcentraties zijn niet zomaar te gebruiken voor toetsing van emissies. Daarnaast kan de inzet van satellieten bijdragen aan een beter begrip van de ammoniakconcentraties en depositie.

Ook vertegenwoordigers van onder meer Mesdag Fonds, Wageningen UR en het RIVM geven hun toelichting. 

De bijdrage van Jan Willem Erisman is te downloaden. Meer informatie over de zitting is te vinden op de website van de Tweede Kamer. 

Datum: 16-02-2017


Jan Willem Erisman