Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Louis Bolk presenteert visie tijdens hoorzitting fosfaatreductie


Op 7 februari 2017 vindt in de Eerste Kamer een hoorzitting plaats over fosfaatreductie. Jan Willem Erisman presenteert onze visie hierop.

Naast het Louis Bolk Instituut zijn ook andere kennisinstellingen uitgenodigd hun ideeën over fosfaatreductie voor het voetlicht te brengen, zoals Wageningen UR en universiteit Groningen. Ook stakeholders uit de praktijk belichten hun standpunt ten aanzien van het verminderen van fosfaat in de landbouw, zoals Rabobank, LTO en melkveecoöperatie De Natuurweide. 

De bijeenkomst met experts vindt plaats op dinsdag 7 februari 2017, en is georganiseerd door Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. De aanleiding is de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en de Wet invoering stelsel van fosfaatrechten.

Sinds het afschaffen van het melkquotum in 2015 is de melkveehouderij in Nederland fors gegroeid, en is de fosfaatproductie boven het nationale fosfaatplafond uitgekomen. Een wetsvoorstel voor een stelsel van fosfaatrechten is in de maak en zou tot een lagere fosfaatproductie per melkveebedrijf moeten leiden.

Het doel van de hoorzitting is om vanuit deskundigen twee perspectieven te krijgen op de geamendeerde wetsvoorstellen: een blik vanuit de praktijk en een blik vanuit de wetenschap.

Vanuit het Louis Bolk Instituut pleiten wij voor een focus op grondgebondenheid en op voorbeeldbedrijven en koplopers, in plaats van in te zetten op technologische stappenplannen, waarvan het effect nog ongewis is. Verder moet de fosfaatproblematiek in breder perspectief aangepakt worden. De bijdrage van Jan Willem Erisman is te downloaden

Datum: 30-01-2017Sinds de afschaffing van het melkquotum is de melkveehouderij in Nederland fors gegroeid