Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Louis Bolk presenteert op Ifoam Organic World Congress


Onderzoek over o.m. fosfaatkringlopen, grasmengsels en zilte gewassen. 13-15 oktober, Istanbul, Turkije.Onderzoekers Chris Koopmans, Jan de Wit, Monique Bestman, Monique Hospers, Petra Rietberg en Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut presenteren hun projecten aan een gemeleerd gezelschap van wetenschappers, biologische boeren, beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven. Aan bod komen de voordelen van grasmengsels, de participatieve ontwikkeling in de Nederlandse biologische sector (download de publicatie) en het ontwikkelen van de zogenoemde dubbel-doel-kippenrassen. Verder het sluiten van fosfaatkringlopen (lees hierover op onze projectpagina Fosfaat uitmijnen), het inzetten van bomen op het pluimveebedrijf (lees meer over het project Bomen voor buitenkippen) en het ontwikkelen van zouttolerante en zoutresistente gewassen voor verzilte grond (het project Zilt Perspectief).

Het IFOAM Organic World Congress (OWC) vindt eens in de drie jaar plaats en is de grootste en belangrijkste ontmoetingsplek voor de biologische sector wereldwijd.

Datum: 10-10-2014Soortenrijkdom bevordert de productie en stabiliteit van grasland