Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Bodem is onbetaalbare bron van biodiversiteit


Brochure ‘De waarde van agrobiodiversiteit’ van Jan-Paul Wagenaar en Jan de Wit gepubliceerd.

Dat de bodem de belangrijkste bron is van biodiversiteit is maar bij weinig mensen bekend. Toch is het verzorgen van die bodem is van cruciaal belang voor onze voedselvoorziening. Het overgrote deel aan maatregelen die tot méér biodiversiteit leiden kost geld, en de vraag is: wie neemt de kosten voor zijn rekening? De boer, burger of overheid? Met de brochure “De waarde van agrobiodiversiteit” is een aantal biodiversiteitsmaatregelen in kaart gebracht die juist geld opleveren. Belangrijkste boodschap: biodiversiteit stimuleren is van onschatbare waarde voor de toekomstige voedselvoorziening, dus kijk verder dan interventies die geld opleveren.

Kosten van biodiversiteit: wie draait ervoor op?
De meeste maatregelen die biodiversiteit stimuleren, kosten geld. In de brochureDe waarde van agrobiodiversiteit” hebben onderzoekers Jan de Wit en Jan-Paul Wagenaar juist een aantal biodiversiteitsmaatregelen in kaart gebracht die de boer financieel gewin opleveren. Om die reden zullen ze waarschijnlijk sneller ingezet worden. Veel andere maatregelen zijn minstens zo effectief, maar kosten de boer geld. Onderzoeker Jan de Wit benoemt het pijnpunt, en wijst tegelijkertijd op de onschatbare waarde van biodiversiteit. De Wit: “De investeringen en kosten die met biodiversiteitsmaatregelen gepaard gaan, zijn moeilijk in geld uit te drukken. Wij hebben dat weliswaar gedaan in ons project, maar onze belangrijkste boodschap is: beperk je niet tot de maatregelen die jou als boer financieel iets opleveren. Je moet als maatschappij het gesprek aangaan met betrokkenen en brainstormen over waar die kosten zouden moeten liggen. Een duurzame voedselvoorziening is een universeel belang en niet mogelijk zonder te investeren in biodiversiteit.”

Bodem vergeten bron van biodiversiteit
Vaak wordt meer biodiversiteit geassocieerd met meer flora en fauna op het veld. De bodem is echter een veel rijkere bron. De Wit: “Door te werken aan een hoger organisch-stofgehalte, door samenwerking tussen akkerbouwers en veetelers te stimuleren, en door bijvoorbeeld gras-klavermengsels in te zetten, vergroot je de biodiversiteit spectaculair. En de bodem is de belangrijkste factor in onze voedselvoorziening. Het ‘prijskaartje’ voor ecosysteemdiensten van de bodem (zoals schoon drinkwater en opvang van overvloedige regenval) dekt lang niet altijd de waarde die de dienst vertegenwoordigt. In de brochure wordt het voorbeeld van water en diamant genoemd. Water is van levensbelang en daarom waardevol maar goedkoop, terwijl diamant daarentegen zeer duur is.

Lees ook ons opinieartikel over dit onderwerp!
Op 30 augustus heeft Boerderij Vandaag het opinieartikel van Jan de Wit en Lidwien Daniels geplaatst, getiteld: Wie betaalt de kosten van Biodiversiteit.

Brochure
U kunt de brochure “De waarde van agrobiodiversiteit” downloaden. Liever de brochure op papier? Voor € 7,50 ex. verzendkosten wordt hij u toegestuurd. Stuur een mail aan info@louisbolk.nl of bestel via de website. Neem voor meer informatie contact op met Lidwien Daniels, communicatieadviseur bij het Louis Bolk Instituut, 06-10.33.51.78.

Datum: 26-08-2013