Mobile nav

Persberichten

Home >> Over ons >> Actueel >> Persberichten

PMS? Doe mee met onderzoek!


Internationaal onderzoek naar behandeling tegen premenstruele klachten (PMS)

Vanaf 1 oktober start een internationaal onderzoek naar de homeopathische behandeling van PMS in vergelijking met gebruikelijke behandeling. Premenstruele klachten (PMS) zijn een onderschat probleem, waar veel vrouwen niet eens meer voor bij de huisarts te rade gaan. Het onderzoek dat in Nederland, Duitsland en Zweden loopt, wordt uitgevoerd en gecoördineerd door het Louis Bolk Instituut.

120.000 vrouwen elke maand van de kaart.

De inschatting is dat 4% van de vruchtbare vrouwen in Nederland aan zware PMS lijdt, (naar schatting 120.000 vrouwen). Hun klachten zijn zo extreem dat ze zich soms moeten ziek melden. Een paar dagen tot twee weken functioneren ze matig tot slecht door o.a. ernstige  prikkelbaarheid, spanningsgevoel, somberheid of hoofdpijn. Een grotere groep lijdt aan minder extreme, ernstige klachten (naar schatting 12,5 % ofwel 375.000). Omdat  reguliere medicijnen niet vaak het gewenste effect bieden, dienen andere opties, zoals homeopathische behandelingen zich aan. In drie landen vergelijken de onderzoekers de gebruikelijke behandeling bij de huisarts met aanvullende homeopathische behandeling. Ze kijken of er verschillen zijn in behandelresultaten, afgemeten aan het verloop van de premenstruele klachten.

Interesse om mee te doen?.

Als u serieuze aandacht wilt besteden aan uw PMS-klachten, kunt u zich aanmelden voor het onderzoek. Deelnemers houden eerst twee maanden de symptomen bij om de diagnose PMS bevestigd te krijgen. De ene groep krijgt gedurende vier maanden een gebruikelijke behandeling bij de huisarts.. De andere groep krijgt een aanvullende homeopathische behandeling. De deelnemers houden onder meer bij welke effecten de behandeling bij hen heeft, en bespreken de voortgang met hun huisarts of homeopathisch arts.

Aanmelden.

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden en  eventuele reis- en behandelkosten worden vergoed. Vooraf krijgt u een intakegesprek om vast te stellen of u aan het onderzoek kunt meedoen. U kunt zich telefonisch aanmelden bij het Louis Bolk Instituut, 0343-523.860 of via info@louisbolk.nl onder vermelding van PMS-onderzoek. Vermeld in uw bericht a.u.b. naam, leeftijd en telefoonnummer voor het intakegesprek. Meer informatie op www.pmsresearch.nl.

Over de onderzoekers

De onderzoekers beschikken over ruime ervaring naar de effecten van leefstijl-, voeding- en complementaire interventies bij verschillende doelgroepen. Door een integrale aanpak, de systeembenadering, bekijken wij onderzoeksvragen niet geïsoleerd, maar altijd vanuit de hele context. Meer informatie bij Miek Jong, projectleider. 

 

//////

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lidwien Daniels, communicatieadviseur van het Louis Bolk Instituut via 06-10.33.51.78.

Datum: 28-09-2012