Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Gerven, M. van and C.W. van Tellingen. 2014. Dementie en ik. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 176 p.

Number of pages: 176

ISBN/ISSN: 978-90-73310-88-9

Type of document: Book

Download full text pdf, 4,8 MB; opens in new window

English version Order at "De Boekerij"

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Christa W. van Tellingen M.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Dementie en ik

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dementie of neurocognitieve stoornis (zoals dementie in het nieuwe classificatiesysteem voor de psychiatrie (DSM-5) genoemd wordt) is in meerdere opzichten een complex ziektebeeld: voor de patiënt en diens naastbetrokkenen vanwege het verlies van cognitieve vermogens, gedragsproblemen en afhankelijkheid van anderen. Voor de arts, die een ziekte diagnostiseert waar geen behandeling voor is. Voor therapeuten en verzorgenden om de creativiteit op te brengen een adequaat contact te realiseren met de dementerende mens. Bovendien is de meest voorkomende vorm van dementie, Alzheimer, niet een ziekte met duidelijke diagnose, oorzaak, behandeling en beloop.

Deze Companion beschrijft de praktijk van de behandeling van dementerende ouderen, de diagnostische criteria en bekende risicofactoren van dementie aan de orde en behandelt een aantal specifieke onderwerpen in relatie tot het dementieproces.


Trefwoorden in Nederlands: Dementie, Alzheimer, neurocognitieve stoornis, DSM-5, cognitie
Dementie en ik