Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Gerven, M. van and C.W. van Tellingen. 2011. Depressive Disorders : An Integral Psychiatric Approach. (In Dutch.). Uitgeverij SWP BV, Amsterdam. 136 p.

Number of pages: 136

ISBN/ISSN: 978 90 8850 228 6

Type of document: Book

Order at "De Boekerij"

Related webpage or webdocument: www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1464&mcat=1

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Christa W. van Tellingen M.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Depressieve stoornissen: Een integraal psychiatrisch antwoord

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit boek benadert depressie vanuit een fenomenologische en systeembiologische achtergrond. Fenomenologisch wordt vanuit patroonherkenning recht gedaan aan individuele factoren die het ontstaan en beloop van depressie beïnvloeden. Systeembiologisch worden de vele risicofactoren op depressie gerangschikt naar vier verschillende biologische niveaus. Elk van deze niveaus beschikt over herstelmechanismen. Het bevorderen van deze herstelmechanismen is vanuit een integraal psychiatrische visie belangrijk. Samen met de ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt kan een op de patiënt toegesneden beeld van diagnose en therapie ontstaan. Om zelfherstellende mechanismen optimaal te gebruiken is casuïstiek toegevoegd en zijn verschillende bewezen integrale behandelingsvormen ingedeeld in tabellen per systeemniveau. De auteurs geven met deze studie een integraal psychiatrisch antwoord op het gevaar van ‘kookboek’-behandeling van depressieve stoornissen.

Het boek richt zich op psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, huisartsen, studenten geneeskunde en psychologie en paramedici met interesse voor integrale gezondheidszorg.


Trefwoorden in Nederlands: depressie, depressiviteit
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Depressive Disorders : An Integral Psychiatric Approach

Abstract / summary in English:

This book, a translation of  "Depressive Disorders : An Integral Psychiatric Approach", from the series Bolks' Companions, describes clearly how a systemic approach, recognizing the coherence and interconnectedness of symptoms, can provide a richer image of the diagnostic fingerprint in depressive disorders. This becomes the basis for individualization in therapy. The patient’s role and the quality of the patient/therapist relationship are essential constituents of treatment. The book presents an excellent overview of various scientific perspectives in the field of depressive disorders. Case studies illustrate how the enriched diagnostic fingerprint leads to an improved therapeutic approach in practice.
This book should be required literature in medical school. It is also a source of knowledge for all mental health care workers, especially those who are active in the field of depressive disorders.


Depressieve stoornissen: Een integraal psychiatrisch antwoord