Mobile nav

Medewerker:

Home >> Over ons >> Medewerkers >> Medewerker...
Udo Prins

Ir. Udo Prins

Onderzoeker Duurzame Teelt

T: +31(0)343 523860 (algemeen)

 
Publicatie(s) door Ir. Udo Prins
Proceedings etc. (11)
Brochures, boeken & rapporten (19)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (30)


Proceedings etc.


Optimizing lupin production for human consumption in The Netherlands
Prins, U., E. Nuijten. 2015. Optimizing lupin production for human consumption in The Netherlands. p. 66-69. In: The XIV International Lupin Conference: Developing lupin crop into a major and sustainable food and feed source. Milan, Italy. 21-26 June 2015.
Download full text pdf, 220 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Using a multi-actor approach to getting lupins ‘back on the menu’ in The Netherlands
Prins, U., E. Nuijten. 2015. Using a multi-actor approach to getting lupins ‘back on the menu’ in The Netherlands: involving breeders, farmers, food and feed industry and consumers. p. 63-65. In: The XIV International Lupin Conference: Developing lupin crop into a major and sustainable food and feed source. Milan, Italy. 21-26 June 2015.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Potential for breeding white lupin for calcareous rich soils in the Netherlands
Nuijten, E., U. Prins. 2015. Potential for breeding white lupin for calcareous rich soils in the Netherlands. p. 17. In: The XIV International Lupin Conference: Developing lupin crop into a major and sustainable food and feed source. Milan, Italy. 21-26 June 2015.
Download full text pdf, 190 kB; opent in nieuw venster
Meer info

The need for breeding for cereal legume combinability: experiences in The Netherlands
Prins, U., E. Nuijten. 2013. The need for breeding for cereal legume combinability: experiences in The Netherlands. p. 74. In: Breeding for nutrient efficiency. Joint meeting of EUCARPIA section Organic & Low-Input Agriculture and EU NUE-CROPS project. Göttingen Germany. 24-26 September 2013.
Download full text pdf, 2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, U. Prins. 2008. Direct sowing of maize in a grass sward. p. 212. In: XXI International Grassland Congress - Multifunctional Grasslands in a changing world. Huhhot. 29th June - 5th July, 2008.
Download full text pdf, 1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U., J. de Wit. 2006. Intercropping cereals and grain legumes: a farmer’s perspective. In: Joint Organic Congress. Odense, Denmark. 30-31 May 2006.
Download full text pdf, 120 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U., N.J.M. van Eekeren, G. Oomen. 2006. Bi-cropping fodder maize in an existing (grass)clover sward. In: Joint Organic Congress. Odense, Denmark. 30-31 May 2006.
Download full text pdf, 110 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Wit, J. de, U. Prins, T. Baars. 2006. Partner Farms; experiences with livestock farming system research to support intersectoral cooperation. p. 317-321. In: Proceedings of 6th Livestock Farming System Symposium, EAAP publication No. 118.
Download full text pdf, 70 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Wit, J. de, H. Verhoog, U. Prins. 2006. Why regionality is an important value in organic agriculture: the case of the Netherlands. In: Joint Organic Congress. Odense, Denmark. 30-31 May 2006.
Download full text pdf, 110 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U., J. de Wit, W.J. Nauta. 2005. Combining on-farm participatory research methodologies with modelling in order to create a regionally based organic agriculture in Holland. p. 489-492. In: Scientific Conference of ISOFAR in Adelaide. Bonn, Germany.
Meer info

Bestman, M.W.P., U. Prins, J. Wagenaar. 2005. Ökologisches Nährstoffmanagement und artgerechte Geflügelhaltung – ist der Anbau eines Bewuchses die Lösung? In: Bioland Geflügelseminar. Sachsen, Deutschland. 7-9 maart 2005.
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Kansrijke eiwitgewassen
Prins, U., W.J.M. Cuijpers, R. Timmer. 2019. Kansrijke eiwitgewassen: Eindrapportage veldproeven 2018. Rapport 2019-006 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 36 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon
Luske, B., B.G.H. Timmermans, M. Zanen, R. Bruinenberg, U. Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon: Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur. Rapport 2018-012 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 35 p.
Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Lupine voor menselijke consumptie
Prins, U. 2015. Lupine voor menselijke consumptie: Teelthandleiding. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 26 p.
Download full text pdf, 1,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Teelthandleiding Peulvruchten op natuurgronden
Prins, U. 2015. Teelthandleiding Peulvruchten op natuurgronden. Rapport 2015‐036 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 9 p.
Download full text pdf, 0,52 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eindrapportage 2012-2014 Praktijknetwerk: Natuurgrond, graan en onkruid
Nuijten, E., U. Prins. 2014. Eindrapportage 2012-2014 Praktijknetwerk: Natuurgrond, graan en onkruid. Rapport 2014-031 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 0,69 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Kalktolerante lupinerassen
Nuijten, E., U. Prins. 2014. Kalktolerante lupinerassen: Tweejarige test van lupinelijnen (blauw, wit) op kalkrijke zavelgrond in Zeeland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 25 p.
Download full text pdf, 420 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Witte lupine voor kalkrijke bodems
Nuijten, E., U. Prins. 2014. Witte lupine voor kalkrijke bodems: Onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 40 p.
Download full text pdf, 0,56 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Lupineveredeling voor kalkrijke bodems - Onderzoek naar perspectiefvolle lijnen
Nuijten, E., U. Prins. 2013. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems - Onderzoek naar perspectiefvolle lijnen. Rapport 2013-012 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 33 p.
Download full text pdf, 340 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied
Prins, U., A. de Vries, J.G.C. Deru. 2010. Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied: Verslaglegging maatregelen op bedrijfsniveau: Demopercelen grasklaver en direct zaaien snijmaïs. Rapport 2010-017LBD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.
Download full text pdf, 0,52 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Direct zaaien van snijmaïs
Prins, U., G. Oomen, N.J.M. van Eekeren. 2008. Direct zaaien van snijmaïs: Een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare en productieve bodem. Incl. 'Boerensamenvatting'. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Bestel prijs: €0; bestelnr:LV70; nieuw venster
Download full text pdf, 2,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eén plus één is drie.
Wit, J. de, N.J.M. van Eekeren, W.J. Nauta, U. Prins, F.W. Smeding. 2008. Eén plus één is drie.: Biodiversiteitsmaatregelen voor rendabele melkveehouderij. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 2,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Peulvruchten voor krachtvoer
Prins, U. 2007. Peulvruchten voor krachtvoer: Krachtvoereiwit voor melkkoeien, melkgeiten,kippen en varkens. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 76 p.
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Direct zaaien van maïs in een partnergewas
Eekeren, N.J.M. van, U. Prins, G. Oomen. 2007. Direct zaaien van maïs in een partnergewas: Zoektocht naar een duurzame teelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bakkwaliteit van biologische zomertarwe
Osman, A.M., M. Zanen, U. Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Bakkwaliteit van biologische zomertarwe: Relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume voor het ras Lavett. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.
Download full text pdf, 0,62 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Wagenaar, J., U. Prins. 2006. Voer van eigen bodem: voer-mestkringloop in de biologische pluimveesector. 16 p.
Meer info

Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw
Wit, J. de, U. Prins, F.W. Smeding, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, G. Iepema. 2006. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw: Uitdagingen in de praktijk. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 30 p.
Bestel prijs: €15; bestelnr:LV58; nieuw venster
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U. 2005. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw: Verzelfstandiging van de biologische landbouw op het gebied van mest, voer en stro. 64 p.
Download full text pdf, 0,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Handboek Koppelbedrijven
Prins, U., J. de Wit, E. Heeres. 2004. Handboek Koppelbedrijven: Samen werken aan een zelfstandige, regionale, biologische landbouw. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 112 p.
Download full text pdf, 7,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bloksma, J.R., U. Prins, J. de Wit, M.W.P. Bestman, H. Helsen. 2002. Geeft samenwerking tussen fruitteelt en veehouderij meerwaarde? Rapport LF69. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 16 p.
Bestel prijs: €4; bestelnr:LF69; nieuw venster
Download full text pdf, 90 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Lupine: Een gezond alternatief voor boer en burger
Prins, U., L.P.L. van de Vijver, P. Voshol. 2017. Lupine: Een gezond alternatief voor boer en burger. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.
Bestel prijs: €5; bestelnr:2017-003 LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 470 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zoektocht naar de betere boon
Prins, U. 2016. Zoektocht naar de betere boon: Moderne consument vraagt om nieuwe plantaardige eiwitproducten. Ekoland. Maart 2016, p. 10-11.
Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Brood van natuurakkers
Prins, U., E. Nuijten. 2014. Brood van natuurakkers: Maatwerk maakt het telen van broodtarwe op natuurakkers mogelijk. Ekoland. November 2014, p. 14-15.
Download full text pdf, 0,73 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Strokenteelt mais: meer organische stof en beter bodemleven
Deru, J.G.C., U. Prins, H.A. van Schooten. 2014. Strokenteelt mais: meer organische stof en beter bodemleven. V-focus. april 2014, p. 16-18.
Download full text pdf, 0,55 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Lupineveredeling voor Nederlandse bodems
Nuijten, E., U. Prins. 2014. Lupineveredeling voor Nederlandse bodems: De eiwitrijke lupine is een veelbelovend gewas, LBI werkt aan het verbeteren van rassen. Ekoland. December 2014, p. 22-23.
Download full text pdf, 0,79 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nederlands landschap kan nog veel mooier
Prins, U., A. Steenbruggen. 2012. Nederlands landschap kan nog veel mooier. Trouw. 15 mei 2012, p. 23.
Download full text pdf, 13 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant
Prins, U., M.M. Bos. 2011. Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant. Ekoland. 9-2011, p. 16-17.
Download full text pdf, 470 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Natuurlijk Boeren: Best practices op Brabantse natuurgronden
Prins, U., M.M. Bos, D. Heerkens, P. Rombouts. 2011. Natuurlijk Boeren: Best practices op Brabantse natuurgronden. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 36 p.
Bestel prijs: €0; bestelnr:2011-031 LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U. 2010. Toetsen lupine lijnen. bioKennis bericht Uitgangsmateriaal en veredeling. Augustus 2010, p. 4.
Download full text pdf, 60 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Deru, J.G.C., U. Prins. 2009. Directe zaai als duurzaam alternatief: Nieuw teeltsysteem: zaaien van snijmais zonder te ploegen. Ekoland. 10-2009, p. 14-15.
Meer info

Prins, U. 2007. Partnergewas Drenthe - Nieuwsbrief 2: Maïsopbrengsten 2006 bieden volop perspectief. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, U. Prins, F.P.M. Verhoeven, W. Bussink, G. Wilms. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 4: Januari 2007. In dit vierjarig project wordt de fosfaatkringloop op melkveebedrijven in het gebied rond de Loonse en Dunense Duinen geoptimaliseerd. Nieuwsbrief Melk en Mineralen #4.
Download full text pdf, 0,81 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?
Osman, A.M., M. Zanen, U. Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?: Onderzoek naar de relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume. Ekoland. 5-2007, p. 17-19.
Download full text pdf, 160 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U. 2006. De kracht van klaver nog sterk onderschat! Vlugschrift Veehouderij #Vlugtschrift Veehouderij. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 80 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U. 2006. Eiwitproductie van mengteelten, peulvruchten en graan in 2005. Vlugschrift Veehouderij #Vlugtschrift Veehouderij. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 49 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U. 2006. Mengteelten: eiwitproductie voor biologisch krachtvoer: De combinatie van peulvruchten met granen biedt veel voordelen. Ekoland. , p. 38-39.
Download full text pdf, 120 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U. 2006. Partnergewas Drenthe - Nieuwsbrief 1: Maïs direct zaaien in een graszode: waarom en hoe? Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U., J. de Wit. 2006. Regionaliteit en grondgebondenheid in de biologische landbouw: Noodzaak of achterhaald streven? Ekoland. , p. 20-21.
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, A. Verhoeven, J.R. Bloksma, U. Prins. 2006. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 3: Juni 2006. In dit vierjarig project wordt de fosfaatkringloop op melkveebedrijven in het gebied rond de Loonse en Dunense Duinen geoptimaliseerd. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 0,98 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, L. Fehér, F.W. Smeding, U. Prins, P.J. Jansonius. 2006. Controlling broad-leaved dock (Rumex obtusifolius) in grass clover mixtures. p. 391-393. In: Grassland Science in Europe.
Download full text pdf, 30 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U. 2005. Productie van eiwithoudend krachtvoer, 2004. Vlugschrift Veehouderij #133. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 25 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Wit, J. de, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, U. Prins, F.W. Smeding. 2005. Tussenrapportage project Inspirerende praktijkvoorbeelden van het programma Intersectorale Samenwerking.: Interne rapportage project Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw, Louis Bolk Instituut/ Wageningen-UR, Driebergen/Wageningen.
Meer info

Prins, U. 2004. Graan erwten telen voor de korrel. Vlugschrift Veehouderij #111. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 26 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U., M. Zanen, G.J.H.M. van der Burgt. 2004. Mestloze akkerbouw: Open teeltsysteem met laag bemestingniveau is binnen handbereik. Ekoland. 12-2004, p. 42-43.
Download full text pdf, 41 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Heeres, E., U. Prins. 2004. Gras-erwten of gerst-erwten. Vlugschrift Veehouderij #112. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 23 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U., E. Heeres, F.W. Smeding, J. de Wit. 2003. Nieuwsbrief Koppelbedrijven: Louis Bolk Instituut, Nr 5. Oktober 2003. Nieuwsbrief Koppelbedrijven #5. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U. 2002. Gerst-erwten als GPS of korrel. Vlugschrift Veehouderij #88. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Meer info

Prins, U. 2002. Nieuwe subsidieregeling voor gras/klaver, luzerne en erwten. Vlugschrift Veehouderij #64. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 15 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U. 2002. Voederbieten en luzerne als krachtvoer. Vlugschrift Veehouderij #66. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 14 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Wordt biologische mest goud waard?
Wit, J. de, U. Prins. 2002. Wordt biologische mest goud waard? Ekoland. 2002, p. 24-25.
Download full text pdf, 70 kB; opent in nieuw venster
Meer info


Naar:
Top | Proceedings etc. (11) | Brochures, boeken & rapporten (19) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (30)