Mobile nav

Maaimeststoffen nieuwe vorm van bemesting

Home >> Duurzame landbouw >> Bodem >> Maaimeststoffen

Maaimeststoffen innovatief antwoord op mestwetgeving

Maaimeststoffen zoals grasklaver en luzerne zijn goed als meststof te gebruiken. Ze hebben een gunstige N/P-verhouding, kunnen gedoseerd ingezet worden en de werkzaamheid van de stikstof is voorspelbaar. In het kader van strengere mestwetgeving - waarin biologische boeren aan 100%-biologische mest moeten voldoen - blijken maaimeststoffen een innovatieve oplossing, die momenteel op twee locaties worden getest. U leest er meer over in het rapport over het bedrijf van Joost van Strien in Ens, Noordoostpolder, getiteld Stikstofvoorziening uit Maaimeststoffen. Ook in het project PlantyOrganic vormen maaimeststoffen de basis voor bemesting.  

Maaimeststoffen: rendabele mest voor u?

Bekijk met de Rekentool Maaimeststoffen (rechts) of maaimeststoffen voor uw bedrijf rendabel zijn. U vergelijkt de inzet van dierlijke mest met maaimeststoffen en voert ook bedrijfsspecifieke parameters in. Zo ziet u direct of maaimeststoffen op uw bedrijf rendabel zijn.

Resultaten uit veldproeven

In de afgelopen jaren heeft het Louis Bolk Instituut diverse veldproeven uitgevoerd met maaimeststoffen. De belangrijkste publicaties hierover vindt u in onze database. De meest recente zijn Maaimeststoffen in Bedrijfs- en Ketenverband en de Engelstalige publicatie uit 2014, Planty Organic: Results 2013.

Interesse in meer bodemprojecten van het Louis Bolk Instituut? Meld u dan aan voor de e-nieuwsbrief van de Bodemacademie.

Sorry, u bent doorverwezen naar een medewerker die niet bestaat of die niet meer werkt bij het Louis Bolk Instituut