Mobile nav

Projecten

Ouders van kinderen met kanker blijken regelmatig (in 40% van de gevallen) aanvullende zorg in te zetten tijdens of na de behandeling om het welzijn van hun kind te verbeteren.

Lees meer
In Nederland is ca 2300 hectare in gebruik als uitloop voor biologische of vrije uitloopkippen. Een groot deel van deze uitlopen bestaat nog uit gras.

Lees meer
Om kinderen te leren méér groenten en fruit te eten, is het Louis Bolk Instituut een project gestart onder kinderdagverblijven in de regio's Amsterdam en Rotterdam (najaar 2014 - voorjaar 2016).

Lees meer
In Nederland lopen zo'n 100 miljoen kippen rond die jaarlijks 4 miljoen ton kippenvoer eten met als belangrijkste plantaardige eiwitbron soja.

Lees meer
Ruim 250 Gelderse melkveehouders werken ketengericht aan het verminderen van mineralenverlies en het efficient benutten van mineralen op hun bedrijf.

Lees meer

Actueel


Lisdodde en wilde rijst in Veenweidegebied


Experiment met alternatieve teelten op landbouwpercelen met te hoog waterpeil voor grasproductie.

Recente Publicaties


Terug naar de bodem: Interview met Jan Willem Erisman in de Volkskrant
Meer info
Goud van Oud Grasland
Meer info
Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’
Meer info
Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf
Meer info