Mobile nav

Projecten

Boomteelt integreren in de landbouw: een interessante optie voor boer, milieu en biodiversiteit. Daarom onderzoeken we welke combinaties van bomen en struiken met vee goed inpasbaar zijn op agrarische bedrijven.

Lees meer
Teruglopende biodiversiteit vergroot de effecten van klimaatverandering en beperkt de variatie op het bord. Daarom het project Diversifood: meer diversiteit draagt bij aan robuustere en stabielere landbouwsystemen.

Lees meer
Ouders van kinderen met kanker blijken regelmatig (in 40% van de gevallen) aanvullende zorg in te zetten tijdens of na de behandeling om het welzijn van hun kind te verbeteren.

Lees meer
Om kinderen te leren méér groenten en fruit te eten, is het Louis Bolk Instituut een project gestart onder kinderdagverblijven in de regio's Amsterdam en Rotterdam (najaar 2014 - voorjaar 2016).

Lees meer
Ruim 250 Gelderse melkveehouders werken ketengericht aan het verminderen van mineralenverlies en het efficient benutten van mineralen op hun bedrijf.

Lees meer

Actueel


Bezoek 20 juni proefvelden met lupines, veldbonen en granen


Dit jaar zijn weer verschillende proefvelden aangelegd met granen en peulvruchten als veldbonen en lupines. Het onderzoek draagt bij aan de zoektocht naar gezonde gewassen en natuurinclusieve teeltmethodes. Op de proefvelden is veel te zien en in het programma is nadrukkelijk ruimte opgenomen voor discussie en kennisuitwisseling. De veldbijeenkomst wordt georganiseerd voor telers, beleidsmakers, adviseurs, afnemers en verwerkers van granen en peulvruchten.

Recente Publicaties


Nutrition and lifestyle intervention in type 2 diabetes: pilot study in the Netherlands showing improved glucose control and reduction in glucose lowering medication
Meer info
COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg – COCOZ
Meer info
Naar een natuurinclusieve akkerbouw
Meer info
Planty Organic: Voortgang 2018
Meer info