Mobile nav

Employee

Home >> About us >> Staff members >> Employee
 Maaike van Agtmaal

Maaike van Agtmaal PhD

Researcher Soil quality & Agrobiodiversity

T: +31(0)343 523860 (General)

 

Publication(s) by Agtmaal
Brochures, books & reports (5)
Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (6)


Brochures, books & reports


Klei voor behoud van veen
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru and F. Lenssinck. 2019. Klei voor behoud van veen: Verkenning mogelijkheden van koolstofvastlegging en preventie bodemdaling met klei uit de kringloop. Rep. 2019-010 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 29 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Sorghum als aanvullend ruwvoergewas
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, J. Pannecoucque and N.J.M. van Eekeren. 2019. Sorghum als aanvullend ruwvoergewas: Proeven met bemesting en rassen in Nederland en Vlaanderen. Rep. 2019-009 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.
Download full text pdf, 0,73 MB; opens in new window
More information

Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems
Agtmaal, M. van, G. Iepema, J.G.C. Deru and N.J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems. Rep. 2018-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 32 p.
Download full text pdf, 3,2 MB; opens in new window
More information

Quick scan mest en bodemkwaliteit
Koopmans, C.J., M. van Agtmaal and N.J.M. van Eekeren. 2018. Quick scan mest en bodemkwaliteit: Invloed van mest en compost op de bodemkwaliteit, gewasproductie en emissies. Rep. 2018-008 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 32 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets
Verloop, K., M. van Agtmaal, W. Bussink, N.J.M. van Eekeren, P. Groenendijk, S. Jansen, G. Noij and M. Zanen. 2018. Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets. Stichting Wageningen Research, Wageningen. 136 p.
Download full text pdf, 20,2 MB; opens in new window
More information

Specialist journal articles, newsletters, etc


Maisteelt na grasland met de OSP
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, P.R.A. Struyk and H. Pol. 2020. Maisteelt na grasland met de OSP. V-focus. januari, p. 26-29.
Download full text pdf, 350 kB; opens in new window
More information

Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren and P. Floris. 2019. Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei. V-focus. april, p. 40-42.
Download full text pdf, 160 kB; opens in new window
More information

Stikstofbenutting van sorghum
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru and N.J.M. van Eekeren. 2019. Stikstofbenutting van sorghum. V-focus. Februari 2019:12-14.
Download full text pdf, 230 kB; opens in new window
More information

Test sorghumrassen op vier proeflocaties
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren, G. Kasper and J. Pannecoucque. 2019. Test sorghumrassen op vier proeflocaties. V-focus. april, p. 20-22.
Download full text pdf, 350 kB; opens in new window
More information

Effect van mycorrhizaschimmels op grasgroei
Wit, J. de, M. van Agtmaal, N.J.M. van Eekeren and P. Floris. 2018. Effect van mycorrhizaschimmels op grasgroei. V-focus. juni, p. 18-20.
Download full text pdf, 140 kB; opens in new window
More information

Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru and M. van Agtmaal. 2018. Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond. V-focus. December, p. 16-17.
Download full text pdf, 150 kB; opens in new window
More information


To:
Top | Brochures, books & reports (5) | Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (6)