Mobile nav

Disclaimer

Home >> Contact >> Disclaimer

Internet:


Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door het Louis Bolk Instituut (in Afrikaanse landen beter bekend als Agro Eco-Louis Bolk Institute) de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Daarom staat het Louis Bolk Instituut niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en/of direct of indirect gelinkte externe websites. Het Louis Bolk Instituut is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beschikbaar zijn van welke andere website dan ook die via links op deze website benaderd kan worden. Bovendien is het Louis Bolk Instituut niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op zijn website en kan het Instituut informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.

 

E-mail:

Alle e-mailberichten van het Louis Bolk Instituut en Agro Eco-Louis Bolk Institute (met eventuele bijlagen) zijn vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik, verspreiding of publicatie (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan. Als de boodschap van de e-mail niet voor u is bestemd vernietig deze dan inclusief eventuele bijlagen en informeer de afzender. Uit de e-mail vloeien geen contractuele verplichtingen voort. Enkel daartoe aangewezen medewerkers zijn geautoriseerd om contracten af te sluiten.

Deze website is ontworpen en ingericht door het Louis Bolk Instituut, Lidwien Daniels, met medewerking van KSMT visual design en Luc Steinbuch.

Driebergen, maart 2010


 

Gebruik 'cookies' op www.louisbolk.org

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudige code die met een webpagina kan worden meegestuurd;  deze code wordt  door uw computer lokaal opgeslagen als los bestandje bij uw (verborgen) persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken enkele zgn. 'first-party' cookies. Deze worden gebruikt voor speciale functies op onze website, zoals het bestellen van publicaties.
Daarnaast worden, als u dat geaccepteerd heeft, via onze website één of meerdere zgn. 'third party' cookies geplaatst. Voor ons dienen deze cookies voor het in kaart brengen van het bezoekersgedrag en het koppelen van 'social media' functies. Voor u betekent dit dat uw surfgedrag over meerdere websites gevolgd kan worden.  Hierdoor kunt u, op andere websites, gerichte advertenties van derde partijen tegenkomen die gekoppeld zijn aan dit surfgedrag. Deze 'third party' cookies kunnen langere tijd in uw lokale, persoonlijke gegevens blijven bestaan .

Cookies kunt u altijd verwijderen, aangezien deze lokaal in uw persoonlijke gegevens opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


Privacyverklaring

We gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We zullen nooit persoonlijke informatie openbaar maken of doorspelen aan derden zonder uw schriftelijke toestemming, tenzij dit van rechtswege geëeist wordt.

We will not disclose any of your personal information to any other person or organisation without your written consent unless authorised or required by law.

Bij het bestellen van publicaties worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen en bewaard, voor het verzorgen van uw bestelling. Als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief bewaren wij uw emailadres en eventueel uw naam. Al deze gegevens zijn overigens niet gekoppeld aan een cookie.
U heeft het recht om te vragen om inzage in, en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.