Mobile nav

Employee

Home >> About us >> Staff members >> Employee


Uitvoering van query

SELECT * FROM medewerkers WHERE medewerkerID = ? AND ToonMedewerker AND (InDienst OR Freelancer)

is niet gelukt !T: +31(0)343 523860 (General)

 

Publication(s) by
Proceedings etc. (7)
Brochures, books & reports (34)
Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (40)

Proceedings etc.

Effect of no-till versus ploughing on soil quality and wheat yield on heavy clay soils
Zanen, M. and J. van 't Westeinde. 2015. Effect of no-till versus ploughing on soil quality and wheat yield on heavy clay soils. In: Wageningen Soil Conference. Wageningen, The Netherlands. 23-27 aug 2015.
Download full text pdf, 0,87 MB; opens in new window
More information

Zanen, M. and C.J. Koopmans. 2008. Improving Soil Structure and Nitrogen Use Efficiency by GPS-controlled Precision Tillage Technology in Organic Farming. In: Cultivate the future; 16th IFOAM organic world congress. Modena, Italy. June 16-20, 2008.
Download full text pdf, 50 kB; opens in new window
More information

Soil fertility and biodiversity effects from organic amendments in organic farming
Zanen, M., J.G. Bokhorst and C.J. Koopmans. 2008. Soil fertility and biodiversity effects from organic amendments in organic farming. p. 94-97. In: Second scientific conference of the International Society of Organic Agricultural Research (ISOFAR). Modena, Italy. 18-20 June 2008.
Download full text pdf, 33 kB; opens in new window
More information

Koopmans, C.J., M. Zanen and J.G. Bokhorst. 2008. Organic fertilisers of the MAC trial and their impact on soil quality, environment and climate change. p. 67-69. In: The 5th International Scientific Conference on Sustainable Farming Systems - ECOMIT. Piestany, Slovakia. November 5-7, 2008.
Download full text pdf, 1,5 MB; opens in new window
More information

Koopmans, C.J. and M. Zanen. 2007. Organic Soil Management: Impacts on Yields, Soil Quality and Economics. In: 3 rd QLIF Congress. Hohenheim. 20-23 March 2007.
Download full text pdf, 27 kB; opens in new window
More information

Zanen, M., P.J. Jansonius and J.R. Bloksma. 2005. Quality of organically grown apples throughout the chain: Ingredients for a successful chain project. In: IFOAM Scientific Conference. Adelaide, Australia. 21-23 september 2005.
More information

Koopmans, C.J. and M. Zanen. 2005. Nitrogen efficiency in organic farming using a GPS precision farming technique. p. 56-59. In: First Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR): Researching Sustainable Systems. Adelaide, Australia. 21-23 september 2005.
More information

Brochures, books & reports


Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid
Wiersma, P., B. Luske, J. Bos, J. Hakkert, H.J. Ottens, M. Postma, R. Klaassen, B.G.H. Timmermans and M. Zanen. 2019. Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid. Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Louis Bolk Instituut, Vogelbescherming. 132 p.
Download full text pdf, 10,1 MB; opens in new window
More information

Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon
Luske, B., B.G.H. Timmermans, M. Zanen, R. Bruinenberg and U. Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon: Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur. Rep. 2018-012 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 35 p.
Download full text pdf, 0,71 MB; opens in new window
More information

Boeren voor Natuur: De ultieme natuurinclusieve landbouw?
Westerink, J., M. Plomp, F. Ottburg, M. Zanen and R. Schrijver. 2018. Farming for Nature: the ultimate nature inclusive agriculture? (In Dutch, with English abstract.). Wageningen UR en Louis Bolk Instituut, Wageningen. 126 p.
Download full text pdf, 9,9 MB; opens in new window
More information

Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets
Verloop, K., M. van Agtmaal, W. Bussink, N.J.M. van Eekeren, P. Groenendijk, S. Jansen, G. Noij and M. Zanen. 2018. Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets. Stichting Wageningen Research, Wageningen. 136 p.
Download full text pdf, 20,2 MB; opens in new window
More information

Ontwikkeling van KPI’s voor landschappelijke diversiteit en specifieke soorten
Zanen, M. 2017. Ontwikkeling van KPI’s voor landschappelijke diversiteit en specifieke soorten: Als onderdeel van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
More information

Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel
Zanen, M., G. Heusinkveld, F. Schuring and T. Verdonschot. 2017. Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel: Effecten op bodemvruchtbaarheid en diergezondheid. Rep. 2017-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 50 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opens in new window
More information

Biodiverse akkerbouw
Koopmans, C.J., J.W. Erisman, M. Zanen and B. Luske. 2017. Biodiverse akkerbouw: Verkenning van indicatoren voor agrobiodiversiteit in de akkerbouw. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 44 p.
Download full text pdf, 0,66 MB; opens in new window
More information

Bodemscan© zand- en dalgronden
Koopmans, C.J., M. Zanen and C. ter Berg. 2015. Soil Scan© for sandy and reclaimed peat soils: An evaluative framework for soils in the Dutch Veenkoloniën. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2015-013 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 22 p.
Order Price: €0.00; Order code:2015-013 LbP; opens in new window
Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window
More information

Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger
Staps, J.J.M., M. Zanen and C. ter Berg. 2015. Conserving soil fertility: contributions from farmer, food chain and consumer. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe
Zanen, M. and A. Kikkert. 2014. Better farming with biodiversity in Drenthe. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2014-009 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 54 p.
Download full text pdf, 4,3 MB; opens in new window
More information

BodemBreed Interreg: "Veldmetingen bij niet-kerende grondbewerking en ploegen: het effect op bodemleven en bodemfuncties."
Zanen, M., P. Belder, M.M. Bos and C. ter Berg. 2012. Soil wide Interreg: "field measurements in case of ploughing and non-inverting tillage: influence on soil life and soil functions". (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 65 p.
Download full text pdf, 4,7 MB; opens in new window
More information

Aardbei op weerbare bodem - benutten van  natuurlijke functies voor het leveren van  ecosysteemdiensten
Cuijpers, W.J.M., P. Belder and M. Zanen. 2012. Strawberry on disease suppressing soil: using natural functions for the delivery of eco system services. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2012-024 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 48 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opens in new window
More information

Bodemkwaliteit Drenthe: 'Sturen op ecosysteemdiensten in de akkerbouw en veehouderij'
Zanen, M. 2011. Soil quality Drenthe: 'Managing eco system services in arable farming and animal keeping'. (In Dutch.). Rep. 2010-002 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 71 p.
Download full text pdf, 4,9 MB; opens in new window
More information

BODEMBREED INTERREG: DEEL 1: Duurzaam bodembeheer & Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem DEEL 2: Bodemleven
Zanen, M., P. Belder, W.J.M. Cuijpers and M.M. Bos. 2011. soil wide Interreg; chapter 1: sustainable soil management and functional agrobiodiversity in the soil; chapter 2: soil biota. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 83 p.
Download full text pdf, 3,6 MB; opens in new window
More information

Indicatoren voor functionele agrobiodiversiteit (FAB) in de bodem
Bos, M.M. and M. Zanen. 2011. Indicators for soil functional agrobiodiversity. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 31 p.
Download full text pdf, 440 kB; opens in new window
More information

Zanen, M., M.M. Bos, G. Korthals and L. Molendijk. 2009. Weerbare bodem in het kader van functionele agrobiodiversiteit (FAB): Inventarisatie van bestaande methoden en werkplan 2009. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 62 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window
More information

Zanen, M., C.J. Koopmans, J.G. Bokhorst and C. ter Berg. 2008. Special Fertilisation: Successful strategies for sustainable soil management. (In Dutch, with English abstract.). Rep. LD13. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 73 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window
More information

Investeren tot in de bodem
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C. ter Berg and C.J. Koopmans. 2008. Investing down to the soil. (In Dutch, with English abstract.). Rep. LD11. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 40 p.
Order Price: €0; Order code:LD11; opens in new window
Download full text pdf, 0,85 MB; opens in new window
More information

Strategieën voor duurzaam bodemmanagement
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C. ter Berg and C.J. Koopmans. 2008. Strategieën voor duurzaam bodemmanagement: Ervaringen uit de biologische landbouw. Rep. LD12. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Order Price: €6; Order code:LD12; opens in new window
Download full text pdf, 3,7 MB; opens in new window
More information

Hulpmeststoffen
Zanen, M. and W.J.M. Cuijpers. 2008. Hulpmeststoffen: Inzet en werking in de open teelten. Rep. LD14. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 15 p.
Order Price: €0; Order code:LD14; opens in new window
Download full text pdf, 2 MB; opens in new window
More information

Mest, compost en bodemvruchtbaarheid
Bokhorst, J.G., C. ter Berg, M. Zanen and C.J. Koopmans. 2008. Mest, compost en bodemvruchtbaarheid: 8 jaar proefveld Mest als Kans. Rep. LD10. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Order Price: €6; Order code:LD10; opens in new window
Download full text pdf, 4,8 MB; opens in new window
More information

The MAC trial
Bokhorst, J.G., C. ter Berg, M. Zanen and C.J. Koopmans. 2008. The MAC trial: Results from a long-term organic inputs trial. Rep. LD10E. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Order Price: €6; Order code:LD10E; opens in new window
Download full text pdf, 4,5 MB; opens in new window
More information

Zanen, M. 2007. Inzet van plantaardig digestaat: Pilot in spinazie. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 21 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window
More information

Zanen, M. and A.J.T.M. Hospers-Brands. 2007. Valse Meeldauw in biologische zaaiui, effecten van compost. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.
Download full text pdf, 1,2 MB; opens in new window
More information

Bakkwaliteit van biologische zomertarwe
Osman, A.M., M. Zanen, U. Prins and G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Bakkwaliteit van biologische zomertarwe: Relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume voor het ras Lavett. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.
Download full text pdf, 0,62 MB; opens in new window
More information

Jansonius, P.J. and M. Zanen. 2005. Quality of Topaz on the shelf. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
More information

Jansonius, P.J. and M. Zanen. 2005. Time of picking and storability of Topaz. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
More information

Jansonius, P.J. and M. Zanen. 2005. Selling Topaz in Health Food Stores. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
More information

Koopmans, C.J., M. Zanen, C. ter Berg and L. Nannes. 2005. Veldleeuwerik Duurzaamheid Doorgrond: Resultaten 2003-2005 van de indicatoren bodemvruchtbaarheid, bodemverlies en voedingsstoffen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
More information

Jansonius, P.J., M. Zanen and J.R. Bloksma. 2004. Kwaliteit van biologisch geteelde appelen in de keten: Resultaten van monitoring en ketengesprekken binnen project 'Appels van Stand'. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 42 p.
Download full text pdf, 310 kB; opens in new window
More information

Biologische appels en peren: Teeltmaatregelen voor kwaliteitsfruit
Bloksma, J.R., P.J. Jansonius, M. Zanen, J. Peeters, G. Brouwer, R. van der Maas, A. de Jager, W. van Teeffelen, M. Trapman and C. ter Berg. 2004. Biologische appels en peren: Teeltmaatregelen voor kwaliteitsfruit. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 220 p.
Download full text pdf, 28,4 MB; opens in new window
More information

Meulen, H.S. van der, P.J. Jansonius, L. Jonker, W. van Teeffelen and M. Zanen. 2004. Ketenstijlen in de biologische appelsector. Rep. LF77. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 19 p.
Order Price: €6; Order code:LF77; opens in new window
Download full text pdf, 450 kB; opens in new window
More information

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius, M. Zanen and G. Brouwer. 2001. Informatie en Literatuur voor de biologische fruitteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 15 p.
Order Price: €6; Order code:LF64; opens in new window
Download full text pdf, 80 kB; opens in new window
More information

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius and M. Zanen. 1999. Nutriëntenbalans in de biologische fruitteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 12 p.
Order Price: €1.63; Order code:LF48; opens in new window
More information

Specialist journal articles, newsletters, etc


Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?
Schouten, T., J. Bloem, R. de Goede, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru, M. Zanen, W. Sukkel, D. van Balen, G. Korthals and M. Rutgers. 2018. Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?: Veldexperimenten uitgelicht. Bodem. Juni, p. 20-23.
Download full text pdf, 90 kB; opens in new window
More information

Sturen met organische stof in de Veenkoloniën
Zanen, M. 2015. Organic matter management in the Dutch Veenkoloniën. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.
Order Price: 4,50; Order code:2015-019LbP; opens in new window
Download full text pdf, 0,53 MB; opens in new window
More information

Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën
Zanen, M. and B. Luske. 2015. Promoting biodiversity in the Veenkoloniën. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Order Price: €0.00; Order code:2015-035LbP; opens in new window
Download full text pdf, 0,55 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 4
Zanen, M. 2013. Newsletter #4 Improved farming in the province of Drenthe, thanks to biodiversity. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1 MB; opens in new window
More information

Sturen op bodemkwaliteit en  bodembiodiversiteit: Praktische maatregelen ter verbetering van ecosysteemdiensten in de akkerbouw
Zanen, M. 2013. Managing soil quality and soil biodiversity: Practical measures to improve ecosystem services in arable farming. (In Dutch.). Bodem. Februari 2013, p. 11-13.
Download full text pdf, 0,63 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 1
Zanen, M. 2012. Newsletter # 1 Improved farming in the province of Drenthe, thanks to biodiversity. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,8 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 2
Zanen, M. 2012. Newsletter #2 Improved farming in the province of Drenthe, thanks to biodiversity. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 2,6 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 3
Zanen, M. 2012. Newsletter #3 Improved farming in the province of Drenthe, thanks to biodiversity. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 490 kB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking
Bokhorst, J.G., P. Belder, M. Zanen, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru, S. Bernaerts, K. Froma, J. van Vliet, C. ter Berg and G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Newsletter Soil Academy #13: Special non-inverting tillage. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 0,55 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #4
Bos, M.M., B. Luske, M. Zanen, D. Dirks and F. Buining. 2012. Newsletter Flourishing Farm #4. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 2,2 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #7
Staps, J.J.M., M. Zanen, A. Visser, H. Kloen, J.G. Bokhorst, L. Janmaat and G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #7. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,7 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #8
Janmaat, L., G.J.H.M. van der Burgt, M. Zanen, L. Vlaar and P. Leendertse. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #8. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 3,6 MB; opens in new window
More information

Kennis en ervaring minimale grondbewerking
Bos, M.M., M. Zanen, R. van der Weide and M. Vlaswinkel. 2009. Kennis en ervaring minimale grondbewerking: Verslag van de "FAB-II bodem" bijeenkomst. 35 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #4
Staps, J.J.M., L. Janmaat, M. Zanen and W. van Weperen. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #4. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,5 MB; opens in new window
More information

Partnerships for sustainability
Koopmans, C.J. and M. Zanen. 2008. Partnerships for sustainability. LEISA Magazine. 24(4):28-29.
Download full text pdf, 160 kB; opens in new window
More information

Zanen, M. 2007. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 7: Nummer 7, februari 2007.
Download full text pdf, 210 kB; opens in new window
More information

Zanen, M. 2007. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 8: Nummer 8, mei 2007. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 250 kB; opens in new window
More information

Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?
Osman, A.M., M. Zanen, U. Prins and G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?: Onderzoek naar de relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume. Ekoland. 5-2007, p. 17-19.
Download full text pdf, 160 kB; opens in new window
More information

Smeding, F.W., M. Zanen and F. Alebeek. 2007. Routeplanner voor duurzaam bodembeheer en functionele agrobiodiversiteit: Vliegende start SPADE.
Download full text pdf, 240 kB; opens in new window
More information

Zanen, M. and J.G. Bokhorst. 2006. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 5: Nummer 5, maart 2006. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window
More information

Zanen, M. and J.G. Bokhorst. 2006. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 6: Nummer 6, september 2006. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 120 kB; opens in new window
More information

Koopmans, C.J., F.W. Smeding and M. Zanen. 2006. Sturen van bodembiodiversiteit voor ecologische diensten. p. 12-13. In P. van Mullekom. (ed.) Bodem Breed 2006. Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem, Gouda.
More information

Zanen, M. 2005. Bijzondere Bemesting, intern projectrapportage 2004.
More information

Zanen, M., C.J. Koopmans and E. Heeres. 2005. Bijzondere Bemesting: kansrijke strategieën voor duurzame bodemkwaliteit. Ekoland. , p. 20-21.
Download full text pdf, 70 kB; opens in new window
More information

Zanen, M. and J.G. Bokhorst. 2005. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 4: Nummer 4, juni 2005. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting #4.
Download full text pdf, 180 kB; opens in new window
More information

De kuil
Koopmans, C.J., M. Zanen and C. ter Berg. 2005. De kuil: Bodembeoordeling aan de hand van een kuil. November 2005.
Download full text pdf, 0,92 MB; opens in new window
More information

Koopmans, C.J., M. Zanen, C. ter Berg and L. Nannes. 2005. Veldleeuwerik Duurzaamheid Doorgrond. Resultaten 2004 van de indicatoren bodemvruchtbaarheid, bodemverlies en voedingsstoffen.
More information

Zanen, M. and C.J. Koopmans. 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 1: nummer 1 – maart 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting #1. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 150 kB; opens in new window
More information

Zanen, M. and C.J. Koopmans. 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 2: nummer 2 – juli 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting #2. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 200 kB; opens in new window
More information

Zanen, M. and J.G. Bokhorst. 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 3: Nummer 3, november 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting #3.
Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window
More information

Jansonius, P.J., M. Zanen and J.R. Bloksma. 2004. Annual report 2003 organic fruit growing research. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 30 p.
Order Price: €6; Order code:LF78; opens in new window
Download full text pdf, 220 kB; opens in new window
More information

Jansonius, P.J., M. Zanen and J.R. Bloksma. 2004. Jaarverslag biologische fruitteelt 2003. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 29 p.
Order Price: €6; Order code:LF76; opens in new window
Download full text pdf, 200 kB; opens in new window
More information

Prins, U., M. Zanen and G.J.H.M. van der Burgt. 2004. Mestloze akkerbouw: Open teeltsysteem met laag bemestingniveau is binnen handbereik. Ekoland. 12-2004, p. 42-43.
Download full text pdf, 41 kB; opens in new window
More information

Bloksma, J.R., M. Northolt, M.A.S. Huber, P.J. Jansonius and M. Zanen. 2004. Parameters for apple quality-2.
Order Price: €15; Order code:GVV04; opens in new window
Download full text pdf, 430 kB; opens in new window
More information

Zanen, M. 2003. Nieuwe resistente rassen in smaaktoets vergeleken. Fruitteelt. 93(47):10-11.
More information

Zanen, M., C.J. Koopmans, R. Postma and T. van Loon. 2003. Optimalisering van de stikstofvoorziening in de biologische groenteteelt.
Download full text pdf, 0,51 MB; opens in new window
More information

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius and M. Zanen. 2003. Annual report 2002 LBI organic fruit growing research. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Order Price: €6; Order code:LF73; opens in new window
Download full text pdf, 150 kB; opens in new window
More information

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius and M. Zanen. 2003. Jaarverslag biologische fruitteelt 2002. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 22 p.
Order Price: €6; Order code:LF72; opens in new window
Download full text pdf, 140 kB; opens in new window
More information

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius and M. Zanen. 2002. Annual report 2001 LBI organic fruit growing research. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 21 p.
Order Price: €6; Order code:LF67; opens in new window
Download full text pdf, 120 kB; opens in new window
More information

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius and M. Zanen. 2002. Jaarverslag biologische fruitteelt 2001. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 21 p.
Order Price: €6; Order code:LF66; opens in new window
Download full text pdf, 110 kB; opens in new window
More information


To:
Top | Proceedings etc. (7) | Brochures, books & reports (34) | Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (40)